Integrationsrådet

Dato: 
Den 23. oktober 2019 - kl. 19:00
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Evaluering af Integrationsfestivalen

+

Punkt 3 Status på økonomi

+

Punkt 4 Til orientering

+

Punkt 5 Eventuelt

+