Byrådet

Dato: 
Den 31. marts 2020 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Orientering om ændring af byrådsmedlems partiforhold

+

Punkt 3 Omkonstituering i Byrådet

+

Punkt 4 Udpegning til repræsentantskabet for SEF

+

Punkt 5 Regnskab 2019: Overførsler

+

Punkt 6 Opgørelse af lånerammen for 2019

+

Punkt 7 Etablering af cykelskur - Hjemmepleje Øst

+

Punkt 8 Prioritering af forslag og ideer til Kommuneplan 2021 -2033

+

Punkt 9 Bosætningsstrategi 2020

+

Punkt 10 Bevilling og frigivelse af midler til gennemførelse af vejforlængelse "Sofielund Skovvej"

+

Punkt 11 Byhaveskolen - anlægsbevilling til skolegårdsbelægning mm

+

Punkt 12 Udbud af Jessens Mole 11-13

+

Punkt 13 Udvidelsesmuligheder for Sydfyns LAK, Assensvej 22

+

Punkt 14 Vederlag og godtgørelser for Byrådet

+