Byrådet

Dato: 
Den 29. oktober 2019 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

+

Punkt 3 Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering for 2020

+

Punkt 4 2. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

+

Punkt 5 Principbeslutning om igangsættelse af planlægning for skovbegravelsespladser ved Vejstrupgård

+

Punkt 6 Svendborg Kraftvarme A/S

+

Punkt 7 Tankefuld, Lokalplan 609 Tillæg nr. 1. Endelig vedtagelse

+

Punkt 8 Egenappevej, Lokalplan 636 og kommuneplantillæg - endelig vedtagelse

+

Punkt 9 Offentliggørelse af forslag til tillæg kommuneplan 2017-2029 for Den Blå Kant og område til uddannelse, boliger og erhverv ved Nordre Kaj

+

Punkt 10 Offentliggørelse af forslag til lokalplan for SIMAC og Nordre Kaj

+

Punkt 11 Offentliggørelse af forslag til lokalplan for Den Blå Kant - første etape

+