Byrådet

Dato: 
Den 08. oktober 2019 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Omkonstituering i Byrådet

+

Punkt 3 1. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-23

+

Punkt 4 Etablering af almene familieboliger, Nordre Park

+

Punkt 5 Forslag om placering af Borger og byrådsmøde udenfor rådhuset

+

Punkt 6 Orientering (Lukket)

+