Parkering
Parkering

Bekendtgørelse om standsning og parkering

Den 1. marts 2015 trådte den nye ”Bekendtgørelse om standsning og parkering i Svendborg Kommune” i kraft.

Bekendtgørelsen indeholder lokale bestemmelser, som ud over færdselsloven er gældende i Svendborg Kommune. Den indeholder særlige parkeringsbestemmelser for følgende

  • parkering af tunge køretøjer
  • påhængskøretøjer
  • parkering for personer med handicapkort

Bekendtgørelsen er gældende på offentlige veje og pladser samt på de private fællesveje, som ligger indenfor alle byzoner i Svendborg Kommune uanset byens størrelse.

Af bekendtgørelsen fremgår at:
• Parkering af mindre påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt under 750 kg, som f.eks. trailere, må parkeres i op til 24 timer. Det samme er gældende for alle campingvogne uanset vægt.
• Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg, samt påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt over 750 kg. må parkeres i op til 4 timer. Dog kan disse parkeres i mere en 4 timer, hvis der er tilladt på med skiltning.
• Det er gratis for køretøjer med parkeringskort for personer med handicap, at parkere på alle kommunens parkeringspladser med betaling.

Tidligere var forbuddet mod standsning og parkering helt eller delvist på fortovet, indeholdt i Svendborg Kommunes lokale parkeringsbekendtgørelse. Det er nu indeholdt i de landsdækkende færdselsregler, der trådte i kraft den 1. marts 2014.