Sådan starter man en forening

Sådan starter man en forening

Har I fået en ide om at starte en forening/klub er her vejledende retningslinier.

Retningslinier

Foreningen skal have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer og være

ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud og

anviste lokaler, samt for regnskab og dokumentation for virksomheden.

 

 • Foreningen skal etablere folkeoplysende virksomhed.
 • Den folkeoplysende aktivitet skal principielt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål.
 • Foreningen skal være hjemmehørende i Svendborg Kommune.
 • I skal dokumentere, at medlemmerne har indflydelse på foreningens ledelse - f.eks. i form af generalforsamling, medlemsmøder eller lignende.
 • Eventuelle overskud må ikke tilfalde andre end foreningen selv, og den må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.

Sådan gør I:

 • Udfyld skema til godkendelse af folkeoplysende forening.
 • Beskrivelse af foreningens folkeoplysende virksomhed - med kopi af foreningens vedtægter
 • Dokumentation af foreningens medlemsindflydelse

Jeres indsendte materiale forelægges kommunens Folkeoplysningsudvalg til godkendelse. Folkeoplysningsudvalget holder møde en gang om måneden, og I modtager svar efter mødet.

Såfremt Jeres ansøgning er godkendt, kan I søge om:

 1. At få stillet kommunale lokaler gratis til rådighed
 2. At få medlemstilskud til de af Jeres medlemmer, der er under 25 år
 3. At få tilskud til egne eller lejede lokaler
 4. Det er muligt at søge Folkeoplysningsudvalget om et opstartstilskud.

 

Få eventuelt hjælp til at oprette vedtægter med DGI´s digitale vedtægtsgenerator, som guider jer skridt for skridt gennem processen.