Hverdagslivet

Hverdagslivet

På Aldersro Plejecenter prioriterer vi borgerens hverdagsliv, således at borgeren udnytter de ressourcer, de har og borgeren kan leve et hverdagsliv med de ønsker de har til livet både inde på plejecenteret, i haven og i dagcentret.

Vi prioriterer det at kunne komme udenfor rigtig højt. Derfor er der daglige gåture i nærområdet. Vi har en duocykel og en rickshaws-cykel, hvor vi cykler med borgerne i nærområdet.

Borgerne er med til at vælge mad der tilberedes i afdelingen og nogle er med til at fremstille dette f.eks. frokost / salat / bagværk. Pårørende er også velkommen til at deltage i dette.

Der er stor aktivitet i drivhuset, der ligger i forbindelse med ældre- og demensboliger.