Svendborg Kommune får et ungeklimaråd

Med et nyt ungeklimaråd vil kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune give de unge indflydelse på den lokale klimaindsats.

Unge i Svendborg Kommune får nu en endnu stærkere stemme i den lokale klimaindsats.

Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har nemlig besluttet at nedsætte et ungeklimaråd, som får til opgave at komme med nye input og idéer til, hvordan fremtidens klimapolitik i Svendborg Kommune kan udvikles.

Det sker på initiativ fra medlem af kommunalbestyrelsen Kristine Andersen (A), som glæder sig over beslutningen:

”Det er vigtigt, at de unge har indflydelse på den måde, vi skal indrette vores samfund på i fremtiden. Særligt når det gælder vores klima. Det er den unge generation, som for alvor kommer til at mærke konsekvenserne af manglende handling, og derfor bør vi inddrage dem langt mere, end vi gør i dag.”

Den holdning møder opbakning fra udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget Hanne Ringgaard Møller (B):

”Som beslutningstagere skal vi sørge for, at de unge føler sig hørt og lyttet til. Med ungeklimarådet er håbet, at de får en oplevelse af, at de kan være med til at påvirke de poliske beslutninger i kommunen – at det rent faktisk nytter noget at engagere sig – samtidig med at vi selvfølgelig bliver skarpere på vores klimaindsats.” 

Forud for beslutningen har administrationen indhentet erfaringer fra andre kommuner, det nationale ungeklimaråd, gennemført en høring og været i dialog med unge på de lokale skoler.

Om beslutningen udtaler formand for Teknik og Miljøudvalget Jesper Kiel (Ø):

”At engagere unge i lokalpolitik er vigtigt – men ikke nødvendigvis nemt. Når vi alligevel vælger at nedsætte et ungeklimaråd, er det, fordi vi mener, de unge faktisk har noget særligt at bidrage med. For at hjælpe dem bedst muligt har vi valgt en model, hvor de får støtte fra en studerende, som er tæt på de unges hverdag og livssituation. Selvfølgelig med den nødvendige sparring fra kommunens fagmedarbejdere."

Ungeklimarådet skal i første omgang køre i en forsøgsperiode på to år.