Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse
Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse

Den 1. september 2018 trådte den ændrede lov om kystbeskyttelse i kraft og administration af kystbeskyttelse overgik fra Kystdirektoratet til kommunerne.

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse
Hvis du bor i Svendborg Kommune, skal du derfor søge Svendborg Kommune om tilladelse til kystbeskyttelse. Det er samtidig blevet lovpligtigt, at du benytter et bestemt ansøgningsskema, og at du fremsender din ansøgning digitalt til os, ellers kan vi ikke behandle den.

Du finder ansøgningsskemaet her på siden som bilag til Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger (BEK nr 1060 af 21/08/2018).

Du kan nedenfor også finde en vejledning i, hvordan du udfylder skemaet.

VVM-screening
Kystanlæg kan ændre kystlinjerne. Du skal derfor i forbindelse med din ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelses også udfylde et anmeldeskema til VVM-screening (BEK nr 59 af 21/01/2019) og fremsende dette sammen med din ansøgning. Du finder både bekendtgørelse og anmeldeskema herunder.

Du kan finde en uddybende vejledning om forskellige former for kystbeskyttelse på Kystdirektoratets hjemmeside her.

Både din ansøgning samt vores afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside ligesom vi er forpligtiget til at orientere naboer, andre berørte parter samt relevante myndigheder.

Vi kan oplyse, at vi fik overdraget en række sager fra Kystdirektoratet, som direktoratet ikke nåede at færdigbehandle inden den 1. september. Du må derfor forvente en del ventetid, før din ansøgning kan blive behandlet.

Tjek din ejendom for oversvømmelse
Du kan selv tjekke din ejendom for risiko for oversvømmelse fra havet ved at gå ind i KortInfo ude til højre og søge på 'Havvand på land'.