Kystbeskyttelse
Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse

Den 1. september 2018 trådte den ændrede lov om kystbeskyttelse i kraft. Det betyder, at kommunen nu er myndighed i sager om kystbeskyttelse.

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse
Du skal søge om tilladelse til kystbeskyttelse hos kommunen.

Ansøgning om kystbeskyttelse skal foregå digitalt via ansøgningsskema fra Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger (BEK nr 1060 af 21/08/2018), ellers kan vi ikke behandle den. Både din ansøgning samt vores afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside ligesom vi er forpligtiget til at orientere naboer, andre berørte parter samt relevante myndigheder.

Du kan hente ansøgningsskemaet  og vejledning til skemaet herunder.

VVM-screening
Kystanlæg kan ændre kystlinjerne. Du skal derfor i forbindelse med din ansøgning også udfylde et anmeldeskema til VVM-screening (BEK nr 59 af 21/01/2019) og fremsende dette sammen med din ansøgning. Du finder både bekendtgørelse og anmeldeskema herunder.

Vejledning om kystbeskyttelse
Hvis du ønsker information om valg og opbygning af kystbeskyttelsesanlæg, kan du finde god vejledning om forskellige former for kystbeskyttelse på Kystdirektoratets hjemmeside her.

Tjek din ejendom for oversvømmelse
Du kan selv tjekke din ejendom for risiko for oversvømmelse fra havet ved at gå ind i KortInfo ude til højre og søge på 'Havvand på land'.