Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse
Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse

Den 1. september 2018 trådte den ændrede lov om kystbeskyttelse i kraft og administration af kystbeskyttelse overgik fra Kystdirektoratet til kommunerne.

Hvis du bor i Svendborg Kommune, skal du derfor fremover søge Svendborg Kommune om tilladelse til kystbeskyttelse. Det er samtidig blevet lovpligtigt, at du benytter et bestemt ansøgningsskema, og at du fremsender din ansøgning digitalt til os, ellers kan vi ikke behandle den.

Du finder ansøgningsskemaet her på siden som bilag til Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger (BEK nr 1060 af 21/08/2018).

Du kan nedenfor også finde en vejledning i, hvordan du udfylder skemaet.

Du kan finde en uddybende vejledning om forskellige former for kystbeskyttelse på Kystdirektoratets hjemmeside her.

Både din ansøgning samt vores afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside ligesom vi er forpligtiget til at orientere naboer, andre berørte parter samt relevante myndigheder.

Vi kan oplyse, at vi fik overdraget en række sager fra Kystdirektoratet, som direktoratet ikke nåede at færdigbehandle inden den 1. september.
Da vi derudover først er ved at blive uddannet til at løse denne nye opgave, må du derfor forvente en del ventetid, før din ansøgning kan blive behandlet.

Du kan selv tjekke din ejendom for risiko for oversvømmelse fra havet ved at gå ind i KortInfo ude til højre og søge på 'Havvand på land'.