Problemer ved vandløb?

Problemer ved vandløb?

Ser du et væltet træ i et offentligt vandløb, en sammenfaldet bro eller overkørsel, afskårne vandplanter (grøde) fra vandløbet eller oplever du andre problemer ved et vandløb, vil vi sætte stor pris på at modtage et praj fra dig.


 

Angiv placering med vandløbets navn, nærmeste gadenavn og -nummer samt postnummer og supplér gerne med placering i forhold til gadeinventar, beplantning, bebyggelse og lignende.

Svendborg Kommune arkiverer de indsendte oplysninger efter gældende arkiveringsregler og kan videregive dem til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Svendborg Kommune.

Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk.