Andre Udvalg

Svendborg Kommunalbestyrelse udpeger bl.a. medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, Haludvalget, Ø-udvalget m.m.