Fodboldbørn med bøger
Illustration Sport og uddannelse

Sport & Uddannelse

I Svendborg har vi i mange år satset på synerigerne mellem sport og uddannelse, mellem idræt og læring.

Siden 2005 har Svendborg Kommune i samarbejde med en række lokale uddannelsesinstitutioner, erhvervsvirksomheder og foreninger udviklet og drevet projekter, der har til formål at udnytte disse synergier. I perioden 2015-2018 har vi følgende fokusområder:

1. Idræt og læring: Vi vil fortsat udvikle på de mange erfaringer med idrætsskoler og forskning fra Svendborg. Vi skal bruge de mange erfaringer til lignende tiltag i dagtilbud og på ungdomsuddannelserne, så vi sikrer, at endnu flere børn og unge får gavn af den ekstra motion, og vi får endnu mere ny viden.                    

2. Kompetenceudvikling og videndeling: Vi inspirerer andre! Svendborgkurserne danner rammen om udvikling og formidling af praksiserfaringer indenfor idræt, bevægelse, læring og trivsel for både folkeskolens medarbejdere og lokale og regionale foreninger.

3. Bæredygtig talentudvikling: Vi arbejder ud fra et holistisk og bæredygtigt syn på talentudvikling, der gavner talenterne og inspirerer foreninger og kommuner i implementeringen af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds nationale værdisæt for talentudvikling.

4. SkoleLab: Vi arbejder innovativt med tilgangen til den åbne skole, hvad enten det gælder samarbejdet med idrætsforeninger, kulturaktører eller andre. I SkoleLab indsamler, udvikler og eksperimenterer vi med forskellige former for samarbejder og udbreder erfaringerne til alle, der har interesse.

5. Branding: Vi brander Sydfyn som det bedste sted i Danmark til at koble og skabe flerfaglige synergier mellem sport, idræt, læring og uddannelse, forskning og erhverv for at gøre Svendborg og Fyn endnu mere attraktiv.

Du kan læse meget mere på www.sportoguddannelse.dk