Direktionen og direktørområder

Direktionen og direktørområder

Erik Meldgård Bendorf
Kommunaldirektør

Telefon : 62 23 31 01 Mobil: 30 17 51 01

E-mail: Erik.Meldgaard.Bendorf@svendborg.dk

Ansvarsområde(r): Overordnet styring af kommunen, tværgående koordination mellem direktørområderne, ledelse af direktionen, sekretariatsopgaver for byrådet m.m.

HR-afdelingen, Center for økonomi, IT og Digitalisering, Direktionssekretariatet

John Jensen
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Telefon: 62 23 39 00 Mobil: 24 88 62 05

E-mail: John.Jensen@svendborg.dk

Ældreområdet, Sundhed og Forebyggelse, Socialafdelingen, Borger og arbejdsmarked

Claus Sørensen
Direktør for Børn, Unge, Kultur og Fritid

Telefon: 62 23 45 00 Mobil: 29 60 19 38

E-mail: Claus.Sorensen@svendborg.dk

Ansvarsområde:
Sekretariat og Dagtilbud, Skoler, Familie og Uddannelse, Kultur og Fritid 

 

vakant
Direktør for Miljø, Erhverv og Teknik

Telefon: 62 23 36 15 Mobil: 30 17 56 15

E-mail : 

Ansvarsområde :
Center for Ejendomme og Teknisk Service, Plan og Erhverv samt Byg, Natur og Miljø