Skovrejsning i samarbejde med lodsejere

Skovrejsning i samarbejde med lodsejere

Flere træer er godt for klimaet. Vi søger samarbejde om skovrejsning. Send os en ansøgning, hvis du kunne tænke dig mere skov på din jord. Vi vurderer løbende ansøgningerne.

Udvalget for Miljø, Klima og Trafik i Svendborg Kommune har både i 2016 og i 2017 afsat midler til skovrejsning. Vi har ikke mere egnet kommunal jord. Derfor søger vi nu, at indgå samarbejde med private lodsejere om skovrejsning. Du lægger jord til, og vi tilplanter og renholder de første 3 år.

Nedenfor finder du en vejledning, hvor vi har beskrevet, hvilke kriterier, som skal opfyldes, og hvordan vi prioriterer modtagne ansøgninger.

Vi stiller krav fordi, det skal sikres, at skovrejsningen er varig, at den bidrager til en klimaeffekt, at der bliver offentlig adgang, og at arealet samtidig bidrager til grundvandsbeskyttelse og naturbeskyttelse.

Lovgivningen giver desværre ikke mulighed for, at lodsejere kan bibeholde grundbetalingen på
arealer, som kommunen tilplanter.

Se om dit areal ligger indenfor neutralt eller positivt skovrejsningsområde og dermed er egnet til skovrejsning:

Skovrejsning

Bilag
Vejledning