Børnetegning - edderkop i spind
Børnetegning - edderkop i spind

Rapporter - dagtilbud

Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud er sammen med kommunens skoler med i Program for Læringsledelse.  

Dagtilbuddene er med i Program for Læringsledelse for at styrke arbejdet med den målrettede og forskningsbaserede pædagogik.

Målet er:

  • at dagtilbuddene anvender resultater fra spørgeskemaundersøgelser
  • at ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddene udvikler og gennemfører målrettede, teambaserede og praksisnære kompetenceløft

I efteråret 2015 besvarede alle 4-6-årige børn, forældre, kontaktpædagoger, pædagogisk personale og ledelse på digitale spørgeskemaer.

På baggrund af spørgeskemaernes resultater har Aalborg Universitet udarbejdet en læringsrapport for Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud (se link nedenfor).

Kortlægningen gentages i 2017 og 2019, hvor vi håber på en lige så flot svarprocent, som den vi fik i 2015.

Det bliver spændende at følge hvordan kompetenceløftet påvirker kvaliteten af vores kerneopgave, nemlig børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.