Vinder Anne Hjortenberg fra Byens Gårdbutik tager i mod pris og diplom

Klimaprisen 2022

GO2Green og Svendborg Kommune har sammen stiftet to nye klimapriser. Det har vi gjort med ønsket om at styrke det lokale engagement i den grønne omstilling og hylde nogle af de aktører, der allerede går forrest med reel handling.

Vi uddeler både en pris til virksomheder og en pris til civilsamfundsaktører (dvs. en institution, en forening eller borgere) til kommunens klimaforkæmpere.

Klimaprisen skal give os alle et bedre blik for konkrete, klimavenlige måder at indrette vores arbejde og hverdag på og forhåbentlig inspirere og motivere flere til at gå i gang med at tilpasse sig en grønnere fremtid.

Eksempler på grønne initiativer kunne handle om:

  • reduktion af madspild eller grønnere madkultur
  • genbrugskoncepter
  • grøn transport
  • energioptimering
  • omstilling til grøn energi
  • regnvandsbede eller -haver
  • undervisning og oplysning om klimavenlig adfærd
  • … og meget, meget mere

Vinderne af klimapriserne 2022

Dommerpanelet nominerede tre kandidater fra hver kategori, som alle har kunne indstille til over en periode. Efterfølgende har alle kunnet stemme på deres favoritter blandt de nominerede.

Vinder af klimaprisen for civilsamfund: Bjarne Olsen, maskinmester

Begrundelsen lyder blandt andet, at prisen tildeles Bjarne Olsen for hans store lokale arrangement i den grønne omstilling. Han har flere grønne kasketter. De vigtigste i denne sammenhæng er varmepumpe-nørd, elbilfan og bestyrelsesmedlem i Svendborg Fjernvarme. Han har gennem mange år hjælpsomt delt ud af sin viden om vedvarende energi og varmepumper. Han er utrættelig og passioneret i sin indsats for klimavenlige løsninger til almindelige husstande og fjernvarmen.

Vinder af klimaprisen for virksomheder: Byens Gårdbutik, ejet af AOF Center Fyn

Prisen tildeles Byens Gårdbutik der drives som en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at skabe arbejdspladser for mennesker på kanten af det regulære arbejdsmarked. Gårdbutikken modtager klimaprisen 2022 for det gennemførte og bæredygtige fokus på fremme af lokal mad og drikke fra Fyn og Øhavet. Gårdbutikkens varer er sæsonbestemte og hentes direkte hos producenterne i nærområdet. Dermed er gårdbutikken et rigtig godt eksempel på og en fremragende formidler af, hvordan vi kan reducere vores klimaaftryk fra de fødevarer, som vi spiser. Et klimaaftryk som udgør ca. 20% af hver danskers udledning af CO2.

Dommerpanelet bestod i 2022 af:

Formand for bestyrelsen i GO2Green: Anders Jørgen Banke
Formand for Svendborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalget: Jesper Kiel
Næstformand fra Svendborg Erhvervsrådet:  Maria G. Erlang Shaumann
Repræsentant for Cittaslowrådet: Anne Green Svendborg Bibliotek
Repræsentant for Svendborgs Ungepanel: Anna Sofie Elisabeth Jørgensen