Din natur - søg støtte til naturforbedring

Din natur - søg støtte til naturforbedring

Nu kan du få støtte til at styrke naturen i dit område - ansøgningsfrist 1. maj 2019

Svendborg Kommune laver mange naturforbedrende projekter. Som noget nyt kan du også være med til at give naturen i Svendborg Kommune et løft. Kommunen har afsat 100.000 kr. i 2019 til borgerprojekter, der kan bidrage til en rigere natur og en større biodiversitet. Så hvis du vil forbedre levesteder for sjældne arter som f.eks. hasselmus og sommerfugle, oprense eller udgrave vandhuller, etablere levende hegn eller noget helt andet til gavn for naturen, har du nu mulighed for at søge tilskud til dit projekt hos Svendborg Kommune.