VVM-screening af ny skov ved Brændeskov

Skov

VVM-screening af ny skov ved Brændeskov

Svendborg Kommune har meddelt afgørelse om,  at etablering af 5,8 ha ny skov nord for Brændeskov  ikke kræver en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter