Foto: Vilde rabatter i Svendborg Kommune

Vilde rabatter i Svendborg Kommune

Pressemeddelelse

 

Naturen skal have det godt i Svendborg Kommune. Derfor kommer vi alle sammen til at opleve, at de vilde blomster kommer til at skyde op i grøfter og vejrabatter.

Det har et enigt Teknik- og Erhvervsudvalg netop besluttet.

- Det er en god dag for naturen og dermed for os alle sammen. Vi kommer til at opleve en meget større diversitet i hele kommunen, når vi fremover skal vedligeholde vejrabatterne og grøfterne. Vi har i hele forarbejdet haft et godt og konstruktivt samarbejde med lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN) og parterne i Det Grønne Råd. De har gjort et stort arbejde med at kortlægge og udpege de områder, hvor vi skal sætte ind, siger Flemming Madsen, formand for Teknik- og Erhvervsudvalget, der samtidig glæder sig over, at DN fortsat har tilbudt at yde gratis bistand i det videre arbejde.

- Det betyder, at vi alle sammen i Svendborg Kommune kan glæde os over mere natur uden store kommunale investeringer, tilføjer Flemming Madsen.

Udover at vi alle sammen får glæde af de vilde blomster, får bier og insekter også gavn af de nye tiltag. De får nemlig lettere ved at finde føde, som er en nødvendighed, når de skal befrugte afgrøderne.

Allerede i 2019 begyndte DN i Svendborg en kortlægning af blomsterrige vejrabatter i Svendborg Kommune. Kortlægningen endte ud i forslag til vedligeholdelse af vejrabatter med særlig naturværdi.

Netop det kommende samarbejde med DN, Svendborg, betyder, at Svendborg Kommune i endnu højere grad får mulighed for at gøre det godt for naturen. DN, Svendborg har selv peget på et frivilligt samarbejde med kommunens driftsafdeling for at styrke biodiversiteten i vejrabatterne.

Foreningen har tilbudt, at bistå med gratis kortlægning af vejrabatter med særlig naturværdi og gratis sparring omkring fremtidig drift af disse. Det samarbejde forventes at gøre kommunen i stand til at udregne de økonomiske konsekvenser ved at styrke biodiversiteten i vejrabatterne.

- For Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg er det positivt, at politikerne i kommunen er klar til at sætte handling bag ordene. Der er ingen tvivl om, at en indsats for større biodiversitet er til gavn for både naturen og os mennesker. Af den grund ser vi meget frem til det videre arbejde, siger Ian Heilmann, bestyrelsesmedlem i DN-Svendborg.

Yderligere oplysninger:

Flemming Madsen, 21 63 09 49

Ian Heilmann, 25 89 17 32