Ukraine flag

Vil du være vært for en ukrainsk familie?

Hvis du har et værelse, en tilbygning eller på anden måde ledig kapacitet, og hvis du kan se dig selv i rollen som værtsfamilie og udlejer for familier og personer, der er ankommet til Danmark på baggrund af krigen i Ukraine, så er det måske dig, vi leder efter.

Hvis du er interesseret i at opskrive dig som vært eller værtsfamilie, kan du sende en mail til team-integration@svendborg.dk 

Når vi har modtaget din henvendelse, kontakter vi dig. Efter en indledende samtale vil Svendborg Kommunes byggeafdeling besigtige din indkvarteringsmulighed med henblik på at vurdere, om værelset eller boligen er egnet til ophold og i givet fald hvor mange, der kan indkvarteres.

 

Husleje

Det er naturligvis muligt at tilbyde indkvarteringsmuligheden uden beregning.

Det vil dog også være muligt at opkræve husleje, og Svendborg Kommune kan vejlede om mulighederne. Den egentlige aftale om husleje er en aftale, der indgås mellem dig som udlejer og den eller de personer, du indkvarterer.

 

Borgere, der ønsker at tilbyde en bolig til vores ukrainske flygtninge, skal være opmærksomme på, at disse nye medborgere – efter at have opnået opholdstilladelse og er blevet visiteret til kommunen – vil være berettiget til ydelser efter Integrationsloven.  

Ydelser efter Integrationsloven er fastlagt som følger: 

  • Hvis man er enlig forsørger med et eller flere børn, modtager man brutto 12.456 kr. pr. måned (Nettobeløbet er ca. 9.300 kr.)
  • Hvis man er gift eller samlevende forsørger, modtager man ca. 8.716 kr. pr. måned (Nettobeløbet er ca. 7.000 kr.)
  • Hvis man er enlig og ikke bor sammen med sine forældre, modtager man 6228 kr. pr. måned (Nettobeløbet er 5600 kr.)
  • Hvis man er over 18 år, enlig og hjemmeboende, modtager man 2.683 pr. måned

Borgerne kan derudover også søge om boligstøtte. Hvorvidt borgerne er berettigede til boligstøtte samt beløbets størrelse, afhænger af flere forhold, eksempelvis boligtype, boligens størrelse, antallet af beboere i husstanden, husstandens indkomst mv.

De udbetalte ydelser skal dække husleje, varme, vand, mad, tøj, transport, telefon, fjernsyn, fritidsinteresser, medicinudgifter osv. 

Overordnet kan man sige, at vores flygtninge - på offentlig forsørgelse – vil have en økonomisk ramme, der ikke tillader høje boligudgifter.