Svendborgsundbroen

Vejarbejde på Svendborgsundbroen

Vejdirektoratet begynder et større vedligeholdelsessarbejde på Svendborgsundbroen d. 9.august til den 29. oktober 2021, som vil påvirke trafikken til og fra Tåsinge.
Arbejdet vurderes til at kunne udføres i 2 etaper på omkring 10 uger i alt, hvor der etableres hastighedsnedsættelse til 50 km/t i begge retninger. 

I første etape reduceres til indsnævret kørespor i hver retning til 3,1 m i bredden i ca. 8 uger. 
Kørebane-indsnævringen påvirker alle køretøjer med en bredde større end 3,0 m. 
 
I anden etape reduceres kørebanen udenfor myldretiden (hverdage i tidsrummet mellem kl. 8.30-12.00 og igen fra kl. 18.00-06.30) til et kørespor med ensrettet trafikafvikling og lysregulering i en forventet periode på ca. 2 uger. 

Fodgængere og cyklister kan passere broen uhindret i hele arbejdsperioden, men det ene fortov/cykelsti bliver inddraget til arbejdsareal. 

 
Hvorfor?
Arbejdet består i at udskifte afløbsledningerne inde i brodækket og en reparation af de mandehuller, der giver adgang til brodækkets hulrum. 
 
Eller den lange forklaring:
Projektet omhandler aktiviteter vedrørende betonreparationer af bundpladen i brokassedragere lokalt under mandehuller, vedligeholdelsesarbejde omkring mandehulsdæksler og udskiftning af afløbssystem indvendigt i brokassedragere, i alt skiftes ca. 500 m afvandingsledning. 
Derudover skal der tætnes omkring 20 stk. mandehuller placeret i kørebanen. 

Arbejdet for hvert mandehul består typisk i:

-        Boring af hul i bundplade til dryprør 
-        Afrensning af betonoverflade
-        Udførelse af betonreparationer i brokassedrageren 
-        Vedligeholdsarbejder omkring og på mandehulsdæksel 
-        Udskiftning af eksisterende afløbsledninger 
-        Påføring af overfladebehandling på bundplade lokalt under mandehuller