Klassebillede HHX'er klar til at undervise

Unge lærer unge om privatøkonomi

Danske Bank, Svendborg Handelsgymnasium (HHX) og Svendborg Kommune er gået sammen om Økonomiklubben, hvor unge HHX-elever fremadrettet skal undervise alle folkeskolers afgangselever i privatøkonomi.

Tre elever fra HHX sætter samarbejdet i gang den 23.+24. maj, hvor de skal undervise fire 8. klasser på Rantzausminde Skole i privatøkonomi med henblik på at gøre de unge mennesker endnu mere kompetente til at kunne vurdere konsekvenserne af forskellige økonomiske beslutninger, de vil kunne komme ud for i løbet af de kommende år, når de går fra ung til voksen.

- Et samfundsansvar som vi som skole gerne vil bakke op om. Økonomisk bevidsthed hos unge mennesker, og muligheden for at hjælpe unge til at undgå at ende i Luksusfælden. Et super interessant og gensidigt givende samarbejde, siger Allan Kruse, direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

- Vores tanke med Økonomiklubben er først og fremmest at give vores unge mennesker en rigtig god start på deres økonomiske liv. Vi, som bank, har i den forbindelse et stort ansvar. At være bindeled mellem at lade unge mennesker undervise unge mennesker, er derfor helt i tråd med det, vores samfundsopgave også er. Jeg tror, det er essentielt for økonomiforståelsen, at undervisningen netop er ung til ung-undervisning. Samtidig glæder jeg mig over det partnerskab mellem Svendborg Kommune, Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier og Danske Bank, som har skabt denne mulighed, udtaler souschef i Danske Bank, Flemming Kruse

På skoleområdet er der også glæde at spore over samarbejdet.

- Det er en vigtig opgave for folkeskolen at klæde vores unge på til at kunne begå sig i samfundet. Derfor glæder det mig, at skolernes arbejde med at undervise i privatøkonomi suppleres af ung til ung undervisning i samarbejde med handelsgymnasiet og Danske Bank. Det er med til at gøre undervisningen spændende og varieret, siger Skolechef, Nanna Lohman

Pressen er velkommen torsdag den 23. maj kl. 12.00 ved første undervisning.

 

For yderligere information kontakt:

Svendborg Handelsgymnasium
Lars Buch, lbu@sesg.dk, 7222 5700

Danske Bank
Flemming Kruse, flkr@danskebank.dk, 4512 5080 / 2510 1983

Skoleafdelingen
Nanna Lohman, nanna.lohman@svendborg.dk, 2965 7640