Udbud af partneringaftale på vedligehold af kommunens veje

Svendborg Kommune udbyder udførelse af asfaltslidlag og løbende reparationer af belægninger i en 4-årig partneringaftale med mulighed for 2 x 1 års forlængelse. Entreprisen er geografisk afgrænset til Svendborg by.

 

Entreprisen omfatter i hovedtræk:

• Fulddækkende asfaltbelægninger

• Opretning/afretning af asfaltbelægninger (større reparationer)

• Løbende reparation af asfaltbelægninger til tilstandskrav

• Bassinudskiftning

• Overfladebehandling, OB

• Kørebaneafmærkning, nymarkering

• Regulering/udskiftning af karme og dæksler

• Regulering og profilering af rabatter i begrænset omfang

• Eftersyn af vejenes tilstand

 

Entreprisen indeholder følgende omtrentlige hovedmængder:

Slidlag:

• Kørebaner ca. 110.000 m²

• Stier ca. 6.500 m²

• Pladser ca. 7.500 m²

 

Løbende reparationer af asfaltbelægninger:

• Kørebaner, klasse 1 ca. 45 km

• Kørebaner, klasse 2 ca. 54 km

• Kørebaner, klasse 3 ca. 37 km

 

Udbuddet gennemføres digitalt via udbudsssystemet ETHICS og kan tilgås via dette link.

 

Tilbudsfrist er d. 26. oktober 2020 kl. 10.00.

 

Venlig hilsen

Trafik og Infrastruktur

Svendborg Kommune