Udbud af individuelle forløb for borgere med udfordringer ud over ledighed.

Begrænset udbud i henholdt til udbudslovens afsnit III, Light-regimet på Individuelle forløb for borgere med udfordringer ud over ledighed.

Der ønskes mulighed for 135 årlige pladser i op til 13 ugers forløb.

Ordregiver har indlagt en eventuel evalueringsrunde inden endelige tilbud udarbejdes, hvorfor der er 2 mulige tidsplaner for udbuddet.

Tidsplanen for udbud med indlagt evalueringsrunde er som følger:

Offentligørelse Den 5. Februar
Spørgerfrist Den 17. februar 2020 kl. 12:00 
Svarfrist Den 17. februar 2020
Frist prækvalificering Den 19. februar 2020 kl. 12:00
Evaluering af ansøgninger - faggruppe    Den 19. og 20. februar 2020
Genudsendelse til prækvalificerede Den 21. februar 2020
Spørgefrist Den 12. marts 2020 kl. 12:00
Svarfrist Den 13. marts 2020
Tilbudsfrist – 1. tilbud Den 20. marts 2020 kl. 12:00
Evaluering af 1. tilbud - faggruppe Den 23. + 24. + 25. marts
Møder med tilbudsgivere - faggruppe Den 26. og 27. marts 2020
Fornyet udbudsrunde  
Sidste tilbudsfrist Den 17. april 2020 kl. 12:00
Evaluering af indkomne tilbud - faggruppe   Den 20. + 21. + 22. + 23. april
Offentliggørelse af resultatet af udbuddet: Uge 17, 2020 (den 24. april 2020)

Derefter afholdes 10 dages standstill-periode,

hvorefter aftalen kan underskrives

 

Uge 19 (den 5. maj 2020)

Implementering Uge 19 og 20 - 2020
Leveringsstart: Den 18. maj 2020, uge 21

 

Alternativ tidsplan, dersom ordregiver accepterer et tilbud efter første udbudsrunde og den ekstra evalueringsrunde således udgår:

 

Offentliggørelse Den 5. februar 2020
Spørgefrist Den 17. februar 2020 kl. 12:00 
Svarfrist Den 17. februar 2020
Frist prækvalificering Den 19. februar 2020 kl. 12:00
Evaluering af ansøgninger - faggruppe Den 19. og 20. februar 2020
Genudsendelse til prækvalificerede Den 21. februar 2020
Spørgefrist Den 12. marts 2020 kl. 12:00
Svarfrist Den 13. marts 2020
Tilbudsfrist Den 20. marts 2020 kl. 12:00
Evaluering af tilbud - faggruppe Den 23. + 24. + 25. marts
Offentliggørelse af resultatet af udbuddet: Uge 13, 2020 (den 26. marts 2020)

Derefter afholdes 10 dages standstill-periode,

hvorefter aftalen kan underskrives

Uge 15 (den 7. april 2020)
Implementering Uge 15, 16, 17, 18, 19 og 20 - 2020
Leveringsstart: Den 18. maj 2020, uge 21

 

Kontrakten udbydes for en 2-årig ordinær periode med kontraktstart den 18. april 2020. Ordregiver har desuden mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 gange 12 måneder.

 

Leverandøren kan efter 12 måneder opsige kontrakten med 12 måneders varsel, Ordregiver kan efter 12 måneder opsige kontrakten med 6 måneders varsel.

Udbudsmaterialet kan tilgås ved følgende link via udbudssystemet Ethics

 

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f099d20-6c36-41f9-9acc-851079dcff6f/publicMaterial