Udbud af cafédrift som forpagtningsaftale på 2 lokationer hos Fremtidsfabrikken, hhv. kreativt iværksætterhus og maritimt/IT-iværksætterhus

Udbud af cafédrift som forpagtningsaftale på 2 lokationer hos Fremtidsfabrikken, hhv. kreativt iværksætterhus og maritimt/IT-iværksætterhus

Et tilbud skal som minimum indeholde nedenstående oplysninger, materiale m.v.:

  • Om der bydes samlet på begge cafeer eller kun den ene af cafeerne, og i givet fald hvilken.
  • Ansøgers beskrivelse af hvordan ansøger ser sig selv inden for Fremtidsfabrikkens koncept og vision og hvilke idéer og tanker for den fremtidige drift og udvikling af cafeerne, herunder udbud af varesortiment og andre services, som ansøger ser for sig;
  • En beskrivelse af ansøgerens erfaring og kvalifikationer ved drift af cafeer og/eller lignende relevant erfaring mv. (fra egen virksomhed, ansættelse hos andre, uddannelse eller andet); 
  • En underskrevet erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har forfalden ubetalt gæld til det offentlige. (bilag 1).

Svendborg Kommune, Fremtidsfabrikken forbeholder sig ret til at afvise tilbud, som ikke indeholder oplysninger og materiale som er anmodet.

Kontraktperioden er min. 2 år og er gældende fra 01.06.2019.
 

Tidsplanen for udbuddet er som følger:

Offentliggørelse Den 5. april 2019
Besigtigelse Den 11. april - tilmelding senest den 10. april kl. 12
Spørgefrist Den 22. april 2019
Svarfrist Den 24. april
Tilbudsfrist Den 1. maj 2019 kl. 12.00
Offentliggørelse af resultatet af udbuddet Senest den 15. maj 201 (uge 20)