Tved Vandværks kontrolprogram 2020-25

I følge bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal kommunen fastsætte det kontrolprogram, som skal overvåge, at vandværkets forbrugere modtager rent drikkevand. Kontrolprogrammet tager udgangspunkt i de lokale forhold, forurenede grunde i området og tidligere analyseresultater.

Hvis der på et tidspunkt findes miljøfremmede stoffer i drikkevandet eller der sker en uhensigtsmæssig udvikling i vandkvaliteten, kan kommunen udvide eller ændre kontrollen for både enkelt stoffer og stofgrupper.    

Der kan klages over afgørelsen frem til den 27. juli 2020. Læs nærmere herom i afgørelsen.