Trafik og færger

Trafik og færger - corona status

Ø-færgerne til Skarø og Drejø

Krav om reservation, begrænsning i passagerantal og kontaktløs billettering

forlænges foreløbig til og med den 10. maj.

Se mere info her: Øfærgerne under corona-tilstanden

For sejlads mellem Drejø, Skarø og Svendborg i perioden den 20. april - 24. april med Helge som afløserfærge.

Se mere info her:https://www.svendborg-havn.dk/nyheder/h%C3%B8jestene-skal-i-dok-i-uge-17

 

Corona-virus betyder booking på Højestene

Der skal nu bestilles plads på Højestene, der sejler mellem Drejø, Skarø og Svendborg.

Fra fredag den 27. marts og foreløbig til og med mandag den 13. april skal der bookes plads på Højestene.

Se mere på www.svendborg-havn.dk/faerger-fra-svendborg

Desuden nedsættes antallet af gående passagerer der medtages, og der billetteres uden fysisk kontakt mellem besætning og passagerer.

Vi henstiller at alle passagerer holder afstand til hinanden.

 

Indendørsfaciliteter på havnen er lukket

Så er det snart tid til at komme på ud af sejle i Svendborgsund. Det har Corona-virussen ikke sat en stopper for. Heldigvis.
Den har til gengæld sat en stopklods for indendørsfaciliteterne på Svendborg Kommunes havne. De er fortsat lukket!

Toilet, badefaciliteter og fællesrum bliver lukket foreløbig til og med 2. påskedag den 13. april. Vi kan ikke opretholde den hygiejne der er nødvendigt.
Vi vil åbne for strøm og vand løbende fra den 1. april
De kommunale havne er Svendborg Gæstehavn, Svendborg Lystbådehavn, Rantzausminde Lystbådehavn samt havnene på Skarø, Drejø og Hjortø .

 

GRATIS PARKERING I SVENDBORG FORLÆNGET
De kommunale parkeringspladser - som du kan kende på de BLÅ P-skilte! - er gratis til og med 13. april 2020

Det sker for at undgå udfordringer for personale og service af P-automaterne i den periode, hvor vi skal undgå at sprede coronavirus.

 

Gratis parkering på de kommunale parkeringspladser

Det er gratis at parkere på de kommunale parkeringspladser i Svendborg Kommune. Det gælder foreløbig frem til den 29. marts. Både vores parkeringsvagt og medarbejderne hos det firma, der servicerer parkeringsautomaterne er sendt hjem for at undgå at sprede coronavirus.
De kommunale P-pladser kan du kende på de BLÅ P-skilte.

Renovering af kajstrækning

I forbindelse med renovering af kajstrækning ved Ring Andersen og ved Yachtbroker, er vi nødt til at ramme en ny stålspuns.

Arbejdet vil foregå på Frederiksø på kajanlægget. 

Arbejdet begynder onsdag den 25. marts. Det slutter mandag den 27. april. Der arbejdes ikke i påsken.

Der vil blive arbejdet fra mandag til torsdag i perioden i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 18.00.

Vi håber ikke, at det vil give for mange gener, mens arbejdet står på. Men helt undgå at larme kan vi ikke.

Hele projektet forventes at stå færdigt omkring midten af juli 2020.

 

 

Skolebusser stopper med at køre

Fra fredag morgen den 20. marts er det slut med at køre med skolebusser i Svendborg Kommune.

Årsagen er, at busserne i denne uge næsten har kørt uden passagerer, da skoleeleverne er sendt hjem.

Derfor er det både ud fra et miljø- og fornuftsperspektiv rigtigt at lukke de ruter, indtil skolerne åbnes igen.

Elever der er i nødpasning på skolerne, og har skolekort eller rejsekort kan køre gratis med ”flextur”. Den skal bestilles på tlf 63 11 22 55.

 Følgende rutenumre vil blive lukket: 200, 201, 210, 211, 215, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 280 og 281. Det er alle ruter, der kører en gang om morgenen og tre gange om eftermiddagen. De kører primært som skolebusser.

Bybusruterne - 230, 240/241 og 250)- vil fortsat køre. Det samme gælder de regionale og fælleskommunale ruter 161/162, 912/913 og 930/932.

En opgørelse fra FynBus viste at der i tirsdag den 17. marts på otte ruter ikke var nogen passagerer med. På de resterende 5 ruter, var der 3 personer med på morgenturen, samt 6 personer i alt om eftermiddagen fordelt på 15 afgange.

En række andre fynske kommuner lukker også deres skolebuskørsel.

Du kan læse mere www.fynbus.dk/coronavirus

 

FynBus og Coronavirussen

Coronavirussen har også indflydelse på den offentlige transport. FynBus har derfor lavet en særlig hjemmeside om coronavirussen.

Du finder den på www.fynbus.dk/coronavirus.

Her vil Fynbus lægge information ud til kunderne i den kommende tid. Der henvises direkte til siden fra forsiden af FynBus’ hjemmeside. Ligesom mange brugere på Fynbus' Facebookside allerede nu henviser til siden.

I Svendborg Kommune kører lokalruterne som vanligt indtil videre. Om nogle ruter skal lukkes ned for en periode, tager vi tilling til i løbet af denne uge, når vi får trafiktal fra Fynbus. Det kommer bl.a. an på hvor mange børn der er tilmeldt nødpasning på den enkelte skole. 

 

Færgerne til Skarø, Drejø og Hjortø

I forbindelse med nye anbefalinger vedrørende offentlig transport, gælder følgende for transport med Højestene og Hjortøboen.

Passagerer der medtages på overfarten i køretøj skal opholde sig i dette eller udendørs på vogndækket. Der er ikke adgang til færgens indendørs arealer uanset den sundhedsmæssige situation.

Hvis du er under mistanke for at være smittebærer henstiller vi, at du inden rejsen med Højestene og Hjortøboen kontakter os på Tlf.: 2128 7938.

Hvis du er under mistanke for at være smittebærer og er i bil, vil du få tilladelse til og påbud om, at være i din bil under overfarten og må således ikke opholde dig i saloner på færgen.

Hvis du er under mistanke for at være smittebærer og er gående vil vi bede dig om ikke at rejse med Højestene og Hjortøboen, da vi ikke har faciliteter, hvor du kan opholde dig isoleret fra andre.

Vi henstiller, at du kontakter sundhedsmyndighederne og beder dem om vejledning og om at organisere transport for dig. 

Vi henstiller at alle passagerer holder afstand til hinanden.

Vi henstiller, at man ikke betaler med kontanter på færgen, men betaler med kort eller MobilPay.

I øvrigt henviser vi til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, hvordan man bør forholde sig i den nuværende situation.

Havnekontoret og færgedriften til øerne

Færgerne sejler efter normal fartplan. Havnekontoret er lukket for personlig henvendelse, men telefonerne er åbne. Billetter kan bookes og købes som vanligt.

Se mere på https://www.svendborg-havn.dk/