Tilskud til varmepumper

Opsætning af varmepumper kan udløse tilskud i nogle områder

Staten frigiver i 2021 en pulje på 175 millioner kroner, som kan anvendes til skift af varmekilde til varmepumpe. Datoen for frigivelse af midlerne er endnu ikke fastsat.

Tilskudsordningen er en del af en større tilskudspakke, som også omfatter energirenovering af boliger. Ordningen gælder for forskellige typer af ejere af helårsbeboelse, mens en anden pulje på 145 millioner bliver frigivet til fjernvarmeværker.

Formålet med ordningen er at gøre det billigere at energirenovere boliger, og dermed at mindske CO2 udledningen på landsplan, hvor opvarmning i Danmark er en af de helt store udledere.

I Svendborg Kommune er der nogle områder, som allerede har fjernvarme og nogle områder, der er planlagt til fjernvarme. Her kan man ikke få tilskud til opsætning af varmepumper.

 

Se på Svendborg Kommunes kortside, hvad der gælder for din adresse:

 klik her for at se hvad der gælder for dit område

 (Vælg "tekniske anlæg og forsyninger" og dernæst "varmeforsyning". Sæt flueben for "forsyningsområde vedtaget". Herefter kan du fremsøge din adresse ved at klikke på kikkerten i værktøjslinjen over kortet.)

 

Du kan også læse mere om tilskudsordninger på Energistyrelsens hjemmeside:

Klik her for at se hvordan du kan spare på energien og søge tilskud