Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning i tilknytning til råstoftilladelse

Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning i tilknytning til råstoftilladelse

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til den vandindvinding og grundvandssænkning, som vil ske i tilknytning til gravning af ler under grundvandsspejlet på dele af matr. nr. 9b Stenstrup By, Stenstrup mf.

Der må graves op til 30.000 m3 ler pr. år under grundvandsspejlet, og tilladelsen gælder frem til den 3. juni 2029. Tilladelsen gives efter §§ 20 og 26 i Vandforsyningsloven.

Der kan klages over Svendborg Kommunes tilladelse frem til den 2. juli 2019.

Læs nærmere i tilladelsen, hvor du også finder klagevejledningen.