Tilladelse til kystbeskyttelse på Tåsinge under Svendborgsundbroen

Tilladelse til Kystbeskyttelse

Tilladelse til kystbeskyttelse på Tåsinge under Svendborgsundbroen

Kommunen har truffet afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelse og projektet ikke er VVM-pligtigt.

Der er givet tilladelse til skråningsbeskyttelse af regnvandsledninger ved forstranden under Svendborgsundbroen på matrikel 34a, Vindeby By, Bregninge.

Nærmere oplysninger om projektet kan ses i afgørelsesbrevet og de vedlagte bilag.

Har du spørgsmål kan du kontakte sagsbehandleren på tlf: 6223 3422

Klagefristen på de to afgørelser er den 11. juni 2019, og evt. klage over afgørelserne skal ske digitalt via klageportalen på : https://naevneneshus.dk