Tilladelse til at krydse privat vandløb

Privat vandløb ved Skovmarksvej 35

Tilladelse til at krydse privat vandløb

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til krydse et privat vandløb ved Skovmarksvej 35, 5762 Stenstrup, med et fiberkabel. Krydsningen skal ske på matr. nr. 10f Ollerup By, Ollerup.

Der er meddelt tilladelse efter vandløbslovens §21 til krydsningen. Der er meddelt tilladelse efter §17 i vandløbsloven og §3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Svendborg Kommune har i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 30 17 54 38.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 4. juli 2019. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dkeller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.