Tilladelse til ændringer af Vindeby Vandforsyning forsyningsanlæg.

Tilladelse til ændringer af Vindeby Vandforsyning forsyningsanlæg.

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til, at Vindeby Vandforsyning flytter trykforøgeren på Sundbrovej 27 til højdebeholderen på Gl. Nybyvej. Der foretages i den forbindelse en række forbedringer på højdebeholderen, og der anlægges en ny ledning mellem højdebeholderen og hovedledningen på Sundbrovej.

Der gives også tilladelse til renovering af trykforøgeren ved Sundhøj og etablering af en ny trykforøger på Vindeby Violvej.

Svendborg Kommune har vurderet, at ændringernes samlede omfang er så væsentlige, at det kræver tilladelse efter Vandforsyningslovens §21.

Der kan klages over afgørelsen frem til den 23. september 2019 – Se klagevejledningen i tilladelsen.