Foto: Kvinde knækker smøg

Tilfredse rygestoppere i Svendborg

Nye tal fra den Nationale Rygestopdatabase viser, at Svendborg Kommune leverer rygestopforløb af høj kvalitet og at borgerne lykkedes med rygestop.

Når en borger har deltaget i et rygestopforløb indrapportere Sundhedshuset tal til Rygestopdatabasen. Hvert år bliver alle rygestopindsatser i landet vurderet på 5 kvalitetsmål ift. at vurdere kvaliteten af indsatserne. De nye tal for Svendborg Kommune viser, at Sundhedshuset lever op til fire ud af de fem kvalitetsmål.

Det som er særligt godt er, at 81,3% af deltagerne er røgfri ved kursets afslutning, at kommunen følger op med kontakt til deltagerne 6 måneder efter afslutning, at 51,7 % er røgfri 6 måneder efter afslutning og at 96,7 % af deltagerne er tilfredse med kurset.

Det som der stadig arbejdes målrettet med, er at hjælpe borgere som har særligt vanskeligt ved at følge et forløb, igennem forløbet. Faktisk har de nye resultater medvirket til, at Svendborg Kommunes rygestopindsats er kommet på Rygestopbasens Højdespringerliste. En liste over de kommuner som udvikler sig bedst ift. at leve op til målene. 

Det er, ifølge Hanne Klit (S) Formand for Social- og Sundhedsudvalget, vigtigt for kommunen, at Sundhedshuset både hjælper borgerne til at stoppe, men også, at folk er glade og tilfredse med vores hjælp. Også blandt medarbejderen som arbejder med rygestopforløbende, er der glæde

”Det er vi selvfølgelig rigtige stolte af. Vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at hjælpe borgerne i at opnå rygestop. Så at komme på Højdespringerlisten viser at vores indsats kan være med til at gøre en forskel”, udtaler tobakskoordinator Nee Frydendahl fra Sundhedshuset

Flere faktorer har haft betydning for det flotte resultat. Et styrket samarbejde med OUH omkring at henvise patienter som har været indlagte til et tilbud i Sundhedshuset, har betydet flere henvendelser. Men de stigende tobakspriser, har helt sikkert også medvirket til at flere er blevet motiveret til rygestop. I perioden 2019 og 2020 har Sundhedshuset givet tilskud til nikotinerstatning eller rygestopmedicin til deltagerne på rygestopkurserne, men denne ordning udløber ved udgangen af 2020.

Flere henvisninger til rygestopforløb i Sundhedshuset har betydet flere kurser. ”Det betyder, at vi har måtte ansætte og uddanne flere rygestoprådgivere og det styrker kvaliteten, når der er mere fokus på et område og flere kollegaer at lave faglig udvikling med”, udtaler Jesper Eilsø, leder af Sundhedshuset.

”Vi er stolte af, at vi i Svendborg Kommune kan levere hjælp til borgerne, med høj kvalitet. Det gør vi på mange områder hver dag og det gør en forskel for de borgere der ønsker vores hjælp. Vi glæder os til fortsat at hjælpe borgere i Svendborg Kommune, der ønsker hjælp til rygestop” siger Hanne Klit (S).

Rygning er til stadighed den mest belastende risikofaktor for folkesundheden. Omkring 13.600 danskere dør hvert år som en konsekvens af rygning. Rygning forårsager udvikling af de hyppigste kroniske sygdomme som fx KOL, kræft og hjertekarsygdomme og det medfører en fordobling af operationskomplikationer. Rygere lever ca. 7 år kortere og vurderer selv, at de har et dårligt helbred i 10 år mere end ikke rygere.

Kontakt:

  • Hanne Klit (S), Udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune. Telefon: 24 96 91 41
  • Nee Frydendahl, Tobakskoordinator ved Sundhedshus Svendborg. Telefon: 24 99 00 48
  • Jesper Eilsø, Leder af Sundhedshus Svendborg. Telefon 51 55 34 53