Gruppediskussion

Svendborg vil lære at lære sammen

Tirsdag den 30. oktober 2018 var over 80 lokale aktører fra uddannelseslivet, fra erhvervslivet og fra Svendborg Kommune samlet i Guldsalen i Borgerforeningen til uddannelsesdagen ”Sammen om uddannelse”. På uddannelsesdagen blev de mange aktører præsenteret for Svendborg Kommunes pejlemærker til en uddannelsespolitik. Aktørerne fik samtidig mulighed for at præge uddannelsespolitikkens indsatsområder.

Formand for Børne- og Ungeudvalget, Henrik Nielsen, indledte uddannelsesdagen med en præsentation af Svendborg Kommunes ambitioner for uddannelsesområdet: ”Vi ønsker, at Svendborg skal være fremtidens uddannelsesby. En levende uddannelsesby, hvor et tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner er med til at skabe udsyn samt understøtte og uddanne vores kommende generationer.”

Efterfølgende gav Henrik Nielsen ordet videre til Professor og P.hd., Lene Tanggaard, som førte de fyldte stolerækker i Guldaldersalen igennem aktuelle retninger og tendenser på uddannelsesområdet.

Svendborg skal turde prioritere

Med afsæt i Lene Tangaards inspirationsoplæg var der programsat en paneldebat blandt fem personer, som hver repræsenterede et vigtigt område inden for uddannelseslivet. De fem personer repræsenterede erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, grundskolen, kommunalbestyrelsen og forskningsverdenen.

Trods de forskellige ståsteder, var der i paneldebatten enighed om, at Svendborg skal turde prioritere i det uddannelsespolitiske arbejde. Henrik Nielsen pointerede, at: ”Vi skal være ambitiøse og realistiske i arbejdet med uddannelsesområdet. I Svendborg kan vi meget, især når vi står sammen. Men vi kan ikke alt.  Det betyder, at vi skal turde være ambitiøse inden for vores styrkepositioner og realistiske omkring, at en uddannelsespolitik ikke skal kunne løse alle problemstillinger inden for uddannelsesområdet.”

Den gode uddannelsespolitik bygger bro med kant

Det helt centrale punkt under workshoppen var drøftelsen af behovet for et styrket samarbejde på tværs. Og det blev understreget, at en gode uddannelsespolitik skal bygge bro mellem kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, sådan at der kan opnås en helhedsorienteret tilgang til uddannelsesudviklingen i Svendborg.

Samtidig blev det understreget, at en god uddannelsespolitik på skal være ambitiøs og realistisk, mens Lene Tanggaard gjorde opmærksom på vigtigheden i, at den gode uddannelsespolitik bør være funderet på særlige stedbundne potentialer, som kan give politikkens retning og ramme kant.

Den fremadrettede proces

Med udgangspunkt i uddannelsesdagens mange og gode drøftelser vil Svendborg Kommune udarbejde et udkast til en uddannelsespolitik, som først vil blive kvalificeret af uddannelsespolitkkens følgegruppe, og dernæst af en række  politikere fra tre fagudvalg i Svendborg Kommune. Senere vil politikken også komme i åben høring, så det brede samfundsliv ligeledes får lejlighed til at kommenterer på buddet til en uddannelsespolitik.

For mere information

Nanna Lohman, skolechef:                       tlf. 29657640