Anstina Krogh

Svendborg Kommune har fået en borgerrådgiver

Har du svært ved at finde rundt i de kommunale regler. Har du svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen eller er du usikker på, hvordan du kommer videre med en konkret sag?  Så kan du nu kontakte den kommunale borgerrådgiver, som kan hjælpe dig.

Pr. 1. oktober 2019 kan du rette henvendelse til Anstina Krogh, der er ansat som borgerrådgiver i Svendborg Kommune.

Borgerrådgiveren kan f.eks.

  • forklare, hvordan et brev eller en information fra kommunen skal forstås
  • skabe eller genskabe dialog mellem dig og kommunen
  • gå ind i sager, hvor du er utilfreds med fx kommunens sagsbehandling, sagsbehandlingstid eller personalets optræden​​​​​​​
  • vejlede dig i klagemuligheder​​​​​​​
  • Borgerårdgiveren kan ikke ændre eller træffe afgørelser.