Blå flag strand

Svendborg hejser flaget!

Igen i år har Svendborg Kommune fået tildelt 5 blå flag til hejsning på strandene Christiansminde, Lundeborg, Ballen, Smørmosen på Thurø og Slotshagen ved Valdemars Slot. Flagene hejses ved badesæsonenens start den 1. juni, og vil vejre hele sæsonen frem til den 15. september.

I løbet af sæsonen afholdes fem strandarrangementer med naturvejledere. Nogle af arrangementerne kræver tilmelding, mens man ved andre bare kan dukke op. Informationer om arrangementerne findes på kommunens hjemmeside.

I alt har Svendborg Kommune 19 gode badestrande. Der findes beskrivelser af alle strandene samt et kort over strandenes beliggenhed på kommunens hjemmeside.

Ved alle kommunens strande tages der prøver af badevandet. Dette er for at sikre, at vi fortsat har lækkert, rent badevand. Resultaterne fra prøverne lægges ind på kommunens hjemmeside. Hvis kommunen bliver bekendt med en forurening, meldes dette ud til pressen, ligesom der opsættes skilte på den enkelte strand, indtil vi igen har konstateret rent badevand.

Som borger har du mulighed for at tjekke badevandet hjemmefra, inden du tager på stranden. 8 af kommunens badestrande er tilmeldt Badevandsudsigten, som kan tjekkes på computeren eller hentes som en app til telefonen. Her vises risikoen for forurening ved strandene beregnet ud fra kendte overløb med spildevand i havet. Hvis du vælger at benytte Badevandsudsigten bør du altid vælge en strand med grønt flag – sådan er du bedst sikret at bade i rent vand. Strandene, som indgår i Badevandsudsigten, er: Christiansminde, Ballen, Lundeborg, Smørmosen på Thurø, Slotshagen ved Valdemars Slot, Vindebyøre, Færgegården og Øreodden.