Sundhedsområdet

Sundhedsområdet - corona status

Alkoholbehandling

Åbningstider i Alkoholbehandlingen i forbindelse med Coronavirus situationen. 

Vi har stadig åben for afrusning tirsdag ml. kl. 9 & 10, hvor der er en læge og sygeplejerske tilstede. 

Ligeledes telefonisk henvendelse alle hverdage ml. kl. 9 & 13.

Vi har også åben for ny henvendelser.

 

BESØG AF SUNDHEDSPLEJERSKEN.

Sundhedsplejersken kommer kun på hjemmebesøg hos familier med nyfødte spædbørn og kun indtil disse er i trivsel. Besøget bliver så kort som muligt.
Alle andre, som har aftaler med sundhedsplejersken, vil få en opringning og tilbydes råd og vejledning pr telefon.
Alle er meget velkomne til at kontakte deres sundhedsplejerske hver dag via telefon eller mail. Hvis egen sundhedsplejerske ikke træffes, kan man kontakte kontoret på telefon 62234070.
HVIS der er tegn på sygdom i familier, der venter besøg, bedes sundhedsplejersken orienteres.
NÅR sundhedsplejersken kommer på besøg bedes dette foregå i et lokale, hvor kun mor og evt. far er tilstede. VASK HÆNDER OG HOLD AFSTAND.

 

Sundhedsplejen

Familier med spædbørn vil få besøg af sundhedsplejersken som vanligt.

Det er muligt at henvende sig telefonisk og på mail til sundhedsplejen, og samtaler og anden rådgivning til børnefamilier vil som udgangspunkt foregå over telefonen eller pr. mail. Der vil ikke være åbent i Sundhedsplejens Hus.

Al gruppeaktivitet, aktivitet på skoler og dagtilbud er aflyst.

Tandplejen

Alle planlagte aftaler er aflyst. Det vil være muligt at kontakte tandplejen telefonisk.

Træning

Borgere der har brug for genoptræning, vil blive kontaktet telefonisk. Der vil være instruktion i hjemmeøvelser og kun i meget begrænset omfang vil der være mulighed for individuel behandling.

Igangværende holdtræning aflyses. Det vil være muligt at kontakte træningsafdelingen telefonisk.

Sundhedshus

Alle holdaktiviteter aflyses. Der vil være en reduceret genoptræningsaktivitet. Borgere med behov for genoptræning vil blive kontaktet telefonisk og vil blive instrueret i hjemmetræning.

Det vil være muligt at kontakte personalet i Sundhedshuset telefonisk. Der vil i meget begrænset omfang være mulighed for individuel behandling i Sundhedshuset.