Billede af højtlæsning for børn

Styrkelse af børns spirende læselyst

Et tværfagligt samarbejde mellem Svendborg Kommunes dagtilbud, Svendborg Bibliotek og Frivilligområdet er sat i gang i form af Projekt Læsevenner. Projektets formål er at styrke 3 – 6-årige børns spirende læselyst og sproglige udvikling. Målgruppen for indsatsen er en sammensat børnegruppe fra kommunens 6 dagtilbud, som har mange børn i udsatte positioner.

En fast frivillig læseven tilknyttes 6 dagtilbud. Læsevennen vil komme i dagtilbuddet og læse med børnene en gang om ugen i ca. 1 – 1½ time.

Sideløbende er der en intention om at starte Læsevenners indsats i de deltagende børns hjem. Læsevennen vil her komme hjem til barnet en gang om ugen og læse i ca. 1 – 1½ time i et halvt år. Læsevennen har hermed mulighed for at inspirere og styrke børnenes hjemmelæringsmiljø.

Som arbejdsredskab anvender de frivillige læsevenner læsekufferter. Der er tale om dialogisk læsning, som læsevennerne introduceres til forinden. Materialet i læsekufferterne er sammensat i samarbejde med Svendborg Bibliotek.

En overvejende del af de deltagende børn har anden etnisk baggrund end dansk. Deltagelse i Projekt Læsevenner inkluderer for disse børn og deres forældre også et besøg på Svendborg Bibliotek i følgeskab med den frivillige. For nogen af dem vil det være deres første bekendtskab med biblioteket.

Projekt Læsevenner er bevilget af Socialstyrelsens pulje som en del af Dagtilbudsaftalen 2017. Det løber over en periode på 3 år 2019-2022 og har til formål at blive forankret i Frivilligområdet i et tæt samarbejde med Svendborg Kommune.

Omfanget af projektets succes er afhængigt af antallet af frivillige ildsjæle. Der arbejdes derfor på at udvikle og styrke det kommunale samarbejde med frivillige aktører. Projektet sigter mod at mindske betydningen af negativ social arv ved at styrke læring for børn i udsatte positioner. Formålet med projektet er bl.a. at Kommunen og Frivilligområdet rykker tættere sammen omkring indsatser i forhold til Svendborg Kommunes børn.

Interesseret i at høre mere? Kontakt projektleder Maj-Britt Enevoldsen på mob.: 23281306