Svendborg Musikudvalg

Støtte til musikkens by

Svendborg musikudvalg har på deres møde i denne uge drøftet COVID 19 situationen for musiklivet på Sydfyn indgående og alle i udvalget var meget enige om, at det er vigtigt, at udvalget i denne særlige situation støtter mest muligt op om musiklivet og de aktiviteter, der kan gennemføres.  Udvalget opfordrer samtidig musiklivet til at være bevidste om de nationale hjælpepakker og puljer, der er og fortsat forventes at komme, rettet mod såvel arrangørerne som de enkelte musikere.

Herudover besluttede udvalget at komme med nogle konkrete tiltag, som kan hjælpe nu og her.

Det blev således vedtaget at ansøgningerne for resten af 2019 gøres løbende i stedet for de 4 ansøgningsfrister, der indtil nu har været gældende. Udvalget vil derfor holde online møder hver måned for at behandle ansøgninger så flere spontane ide´er og arrangementer kan få glæde af midlerne. Der vil hver måned være et beløb mellem 15.000 – 20.000 kr. til uddeling set ud fra et retfærdighedsprincip om at sikre, at så mange ansøgere som muligt kan tilgodeses.

Musiklivet i Svendborg har gennem de sidste år været en drivkraft for byen og vi er vidt omkring netop kendt for at være musikkens by med et hav af koncerter året rundt – og med en kulturkalender som gør andre byer forpustede. Dette må ikke sættes over styr og vi håber derfor, at dette initiativ kan være med til - og hjælpe med til - at skabe en masse små nye tiltag og samarbejder, som i sidste ende måske endda kan være med til at gavne og udvikle byens musikliv. Den kreativitet, som netop kendetegner byens musikere og koncertarrangører er nok sat på en prøve lige nu, men selvom nedlukningen af landet har aflyst alle kulturarrangementer i byen så er kreativiteten ikke sat på ”stand by” – det ses rundt omkring med nye måder at skabe kultur og musikaktiviteter på. Med tanke på bl.a næste års landsstævne, hvor vi netop som by skal vise den mangfoldighed, der er i vores kulturliv kan nogle af de tiltag, der tages - og ide´er der skabes -  måske ligefrem blive en afprøvning af aktiviteter, der kan bruges næste år, hvor vi forhåbentlig igen må mødes omkring kulturen.

Situationen er i øjeblikket kritisk for musiklivet, ikke kun i Svendborg, men i hele landet. Men jeg tror på, at vi her i området har så meget at byde på kulturelt og samarbejdsmæssigt, at vi kan og skal synge den gamle protestsang – blot let omskrevet ”det skal ikke slå os ihjel”……

Se mere om ansøgninger på Puljer og ansøgninger

Povl Chr. Balslev
Formand for Svendborg Musikudvalg