Spærring af Åmarksvej i Vester Skerninge.

Spærring af Åmarksvej i Vester Skerninge.

Åmarksvej i Vester Skerninge skal spærres for gennemkørsel i perioden fra den 2. juli til den 6. september 2019.

Det skyldes anlægsarbejde på et større vandløbsrestaureringsprojekt i Syltemae Å, hvor Åmarksvej skal benyttes i denne periode.

Det vil blive anvist skilte med omkørsel jf. skilteplan.