Solcelleanlæg øst for Tved - Høring forud for planlægning

Solcelleanlæg øst for Tved - Høring forud for planlægning

Baggrund

Svendborg Kommune har en målsætning om at være omstillet til 100 % vedvarende energi i 2050. Hvis det mål skal opfyldes, er det nødvendigt at opstille nye anlæg til vedvarende energiproduktion i de kommende år. Solenergianlæg kan supplere produktionen af vedvarende energi.

For at realisere en del af kommunens energimålsætning, har Svendborg Byråd den 27. august 2019 igangsat planlægning for et nyt solcelleanlæg øst for Tved. Beslutningen blev truffet på baggrund af flere konkrete ansøgninger om solcelleanlæg i hele kommunen. Dette solcelleanlæg er på ca. 38 ha og ligger i landzone ved Holmdrupvej i tilknytning til erhvervsområdet ved Englandsvej i Tved. Se bilag for yderligere information.  

Planområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor der vil blive fastlagt rammebestemmelser for området. Der skal desuden udarbejdes en lokalplan med detaljerede bestemmelser for indretningen af området til teknisk anlæg. Området fastholdes i landzone.

Ændret planlægning

Svendborg Byråd har den 27. august 2019 besluttet at igangsætte en fire ugers forudgående høring for tillæg til kommuneplan 2017-29.

Derfor indkaldes idéer og forslag til planlægningen af et område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg.

Borgere og myndigheder har mulighed for at komme med bemærkninger og idéer til den kommende planlægning af kommuneplanens rammer. Høringen igangsættes med annoncering på kommunens hjemmeside.

Høringsperioden løber fra den 2. oktober til og med den 31. oktober 2019.

Ideer og bemærkninger

Du kan sende dine idéer og bemærkninger pr. mail: plan@svendborg.dk eller brev til Plan og Erhverv, Frederiksø 4, 1. sal, 5700 Svendborg.

Husk at angive henvendelsen ”Solcelleanlæg øst for Tved”.

Det videre forløb

Efter den forudgående høring forventes det, at der vil blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag. Planforslagene vil efterfølgende blive offentliggjort i 8 uger, hvor borgere får mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.