Ladestandere

Søg tilskud til etablering af el-ladestandere

Transportministeriet har 1. januar 2022 åbnet en pulje på i alt 65 mio. kr. målrettet etablering af el-ladestandere som led i udbygningen af ladestanderinfrastruktur til el-biler. Puljen er primært målrettet virksomheder/private aktører som etablerer offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer, og der kan opnås et tilskud på 25 % af anlægsomkostningerne. Der ydes tilskud til hurtig- og lynladere.

Der ydes tilskud fra puljen ud fra kriterierne (til etablering af ladestander):

  • Langs vejnettet
  • Ved trafikale knudepunkter
  • Områder med sæsonbetonet behov for ladestandere

Find mere information om puljen og ansøgning under 'Læs også'

Bemærk ansøgningsfrist er 31. januar 2022.