Socialområdet

Socialområdet - corona status

Kontakt mellem Mennesker

Der findes et fællesskab - og hjælp at få når du har brug for det - også i en tid hvor mange foreningsaktiviteter er lukket fysisk ned!
Kontakt mellem Mennesker sidder klar til at hjælpe dig ud i et digitalt fællesskab eller henvise til telefoniske tilbud, hvor du kan få hjælp i en svær tid. Du kan også finde en oversigt med tilbud om hjælp her. 
Kontakt mellem Mennesker kan træffes på telefon 62 20 11 30, mandag-torsdag mellem kl. 10-14.30. Du kan også sende os en mail på info@kontaktmellemmennesker.dk
Vil du give en hånd med?
Flere foreninger søger lige nu frivillige til forskellige typer af hjælp - måske du har tid og overskud til at give en hånd med? Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig på vej.
Kender du en der har brug for vores hjælp?
Vi opfordrer alle - pårørende, naboer, venner – til at hjælpe de særligt sårbare og udsatte borgere, der måtte have brug for hjælp. Og hjælp dem gerne med at finde vej til os.
Vi opdaterer løbende tilbud der stadig er aktive i det frivillige sociale område på vores hjemmeside - www.kontaktmellemmennesker.dk- og på vores facebookside - Kontakt mellem Mennesker. 
Lad os passe godt på hinanden!

Vi kan hjælpe hinanden

Risikoen for smittespredning af coronavirus forhindrer, at vi mødes som vi plejer.
Det skal IKKE forhindre, at vi hjælper hinanden.

Kontakt mellem Mennesker i Frivlligehuset er i gang med at samle en liste over lokale on-line fællesskaber og aktiviteter.
Du kan her se en oversigt over initiativer, der kan hjælpe, støtte og inspirere os alle i denne "Corona-tid"

Du kan se alle initiativer her Hvordan kan jeg hjælpe?

Socialområdet

Grønnemoseværkstederne holder lukket til fredag den 13. april 2020.

Forbud mod besøg

Der er af Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private bosteder. For Svendborg Kommune gælder det alle botilbud og støttecentre. Beslutningen omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger og gælder indtil videre.
Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en borgers nære pårørende. Kritiske situationer er uopsættelige besøg hos en kritisk syg eller døende person.

Social- og indenrigsministeriet har den 30. marts 2020 præciseret, at en beboer, der vender tilbage fra besøg, ærinder eller lignende udenfor tilbuddet, ikke kan nægtes adgang. Det præciseres, at såfremt pårørende ønsker at tage en beboer på ophold, kan opholdet afbrydes og helst i dialog med bostedet. Det er stadig vores ønske, at opholdet varer i forbudsperioden for at minimere smitterisiko.

 

Sagsbehandling

Sagsbehandling i Myndighed og Ungekontakten er som udgangspunkt telefonisk eller skriftlig. Svinget 14 og Ungekontakten har lukket. Myndighed kan kontaktes på telefon 6223 3970 i normal åbningstid.

Væresteder lukket

Café Aroma, På Hjørnet og Impuls er lukket for andet end individuelle aftaler indtil den 13. april 2020.

Café Møllen, På Banen og Den Blå Lagune er lukket af hensyn til begrænsningen i antal, der kan forsamles, og under hensyn til at reducere smittespredning.

Forsorgscenter Sydfyn fortsætter uændret.

SKP og udsattesygeplejersker

Støtte- og kontaktpersoner (SKP) samt udsattesygeplejersker kontakter borgere telefonisk, hvor det er muligt. Opsøgende funktion fastholdes i forhold til særligt udsatte borgere. Der er iværksat særlige tiltag i forhold til udlevering af sprøjtekit. Der er desuden iværksat mulighed for at udlevere mad til særligt socialt udsatte. Udsattes kendte opholdssteder besøges løbende.

Behandlingscenter Svendborg

Behandlingscenter Svendborg Voksen- og Ungeafdelingen og Alkoholbehandlingen afholder samtaler via telefon.

Kontaktmulighed til behandlingsafdelingerne på telefon i afdelingernes normale åbnings-/telefontid.  

Den sundhedsfaglige behandling opretholdes. Voksenafdelingen har åbent for medicinudlevering i tidsrummet kl. 8-12 mandag-fredag. Alkoholbehandlingen har åbent for afrusning tirsdag kl. 9-10.

Behandlingstilbuddene er fortsat åbne for borgere, der ønsker at komme i behandling. Kontakt afdelingerne via telefon for nærmere aftale.
Alkoholbehandlingen telefon 62 23 66 66.

Ungeafdelingen telefon 62 23 65 50.

Voksenafdelingen telefon 62 23 49 90

Bostøtte

Bostøtte, § 85, udføres telefonisk, hvor det er muligt.

Beslutningerne sker i respekt for myndighedernes udmeldinger og for at medvirke til at reducere smittespredning. Der er foretages løbende vurdering af behov for justering af indsatsen.