Socialområdet

Socialområdet - corona status

Socialområdet

De uvisiterede aktivitets- og samværstilbud Stenbruddet, På Hjørnet og Mødestedet/kursustilbud på Impuls er nu yderligere tilgængelige grundet ændring af forsamlingsforbuddets grænse. Maksimalt antal brugere på de enkelte tilbud afhænger af lokale forhold med respekt for de sundhedsfaglige retningslinjer.
Der tilberedes/tilbydes aktuelt ikke mad på tilbuddene.

Aktuelle åbningstider:

Stenbruddet
Mandag til torsdag kl. 10 - 16 og fredag kl. 10 – 15

Mødestedet Impuls
Mandag, onsdag og torsdag kl.15-19.30
Søndag 10-15.30  

Kursustilbud er åbent men reduceret. Kontakt Impuls for aktuel status - https://impuls-svendborg.dk/ eller tlf. 62 23 66 23.

Grønnemoseværkstederne

Fra mandag den 25. maj indledes gradvis genåbning. Det vil ske i flere faser under hensyn til at efterleve myndighedernes retningslinjer. Der er taget hensyn til, at Grønnemoseværkstederne trods sit store areal rummer over 150 borgere med meget forskellige støttebehov.

I første fase fra den 25. maj er der fokus på to grupper af borgere. Den ene er de borgere, hvor pårørende har løftet et stort ansvar siden lukningen. Den anden er de borger, der bor selv uden anden form for støtte, og hvor aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet også bidrager med socialpædagogisk støtte. Denne gruppe er på ca. 50 borgere.

I anden fase udvides for borgere, der modtager socialpædagogisk bistand i selvstændig bolig og for borgere bosat på støttecentre. Det er yderligere ca. 50 borgere.

I tredje fase åbnes op for øvrige borgere, herunder borgere bosat på botilbud.

Der tages kontakt til alle borgere i uge 21.

Café Aroma
Café Aroma genåbner fra den 25. maj med reduceret aktivitetsniveau. Café Aroma har endnu ikke åbnet som café.

Væresteder/§ 104

På Hjørnet og Impuls genåbner fra den 25. maj i respekt for, at forsamlingsforbuddet gælder for uvisiterede tilbud. Kapaciteten vil være reduceret. Der vil derfor blive taget kontakt til brugere af tilbud og orienteret om den enkeltes muligheder.

Stenbruddet genåbner den 19. og 20. maj. Fra den 25. maj er der åbnet på alle hverdage i respekt for, at forsamlingsforbuddet gælder for uvisiterede tilbud. Der vil derfor blive taget kontakt til brugere af tilbud og orienteret om rammen.

Café Møllen, På Banen og Den Blå Lagune genåbner den 19. og 20. maj. Fra den 25. maj er der åbnet på alle hverdage. Det sker i respekt for, at forsamlingsforbuddet gælder for uvisiterede tilbud. Der vil derfor blive taget kontakt til brugere af tilbud og orienteret om rammen.

SKP og udsattesygeplejersker

Støtte- og kontaktpersoner (SKP) samt udsattesygeplejersker kontakter borgere telefonisk, hvor det er muligt. Opsøgende funktion fastholdes i forhold til særligt udsatte borgere. Der er iværksat særlige tiltag i forhold til udlevering af sprøjtekit. Udsattes kendte opholdssteder besøges løbende.

Behandlingscenter Svendborg

Behandlingscenter Svendborg Voksen- og Ungeafdelingen og Alkoholbehandlingen afholder samtaler via telefon og øger gradvist for flere samtaler på behandlingstilbuddene. Gruppetilbud indfases gradvist.

Kontaktmulighed til behandlingsafdelingerne på telefon i afdelingernes normale åbnings-/telefontid.  

Den sundhedsfaglige behandling opretholdes. Voksenafdelingen har åbent for medicinudlevering i tidsrummet kl. 8-12 mandag-fredag. Alkoholbehandlingen har åbent for afrusning tirsdag kl. 9-10.

Behandlingstilbuddene er fortsat åbne for borgere, der ønsker at komme i behandling. Kontakt afdelingerne via telefon for nærmere aftale.


Alkoholbehandlingen telefon 62 23 66 66.

Ungeafdelingen telefon 62 23 65 50.

Voksenafdelingen telefon 62 23 49 90

Bostøtte

Bostøtte, § 85, leveres i stigende grad som tidligere og ellers telefonisk, hvor det er muligt. Gruppetilbud indfases gradvist.

Forsorgscenter Sydfyn

Forsorgscenter Sydfyn har åbent som normalt.

Fra sidste opdatering - uændret

Forbud mod besøg

Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at der vil blive givet mulighed for besøg på udearealer, men indtil andet udmeldes er der besøgsrestriktioner på institutioner og tilbud på socialområdet for følgende områder i lov om social service:

Beskyttet beskæftigelse efter § 103

Aktivitets- og samværstilbud efter § 104

Midlertidige botilbud til voksne efter § 107

Længerevarende botilbud efter § 108

Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110

Botilbud efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85

Det midlertidige besøgsforbud omfatter både fællesarealer og udearealer samt den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over. Medarbejdere på tilbuddene og personer, der skal levere varer eller serviceydelser til tilbuddet, anses ikke som besøgende.

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Ved kritisk forstås fortsat et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. Ydermere gælder fra nu af forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i disse situationer foreligger en kritisk situation træffes af tilbuddets ledelse på baggrund af deres kendskab til beboeren og dennes forhold til forældre og nære pårørende.

Hvis der i konkrete tilfælde er tale om kritiske situationer, og der dermed skal gennemføres besøg, skal besøgene gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse og under hensyntagen til tilbuddets personale og øvrige beboere. Besøg kan udskydes, hvis tilbuddets ledelse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis. Det er således vigtigt, at besøg gennemføres under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn og plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nær pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af tilbuddets ledelse. Borgerens opfattelse af, hvem der er nær pårørende, kan tillægges betydning.  

For yderligere oplysninger henvises til:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213953

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957

Sagsbehandling

Sagsbehandling i Myndighed og Ungekontakten er som udgangspunkt telefonisk eller skriftlig. Svinget 14 og Ungekontakten har lukket. Myndighed kan kontaktes på telefon 6223 3970 i normal åbningstid.

Besøg på institutioner på social-området

Besøgsforbud på sociale tilbud ophæves den 24. juni 2020. Dette er ensbetydende med, at besøg igen fra dette tidspunkt som udgangspunkt kan ske som normalt, og at der således ikke i udgangspunktet gælder særlige restriktioner for afviklingen af besøg.

Dog bør besøg ske under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende forholdsregler og gennemføres med vejledning og støtte fra medarbejderne - og under hensyntagen til botilbuddets medarbejdere og øvrige beboere.

Undtagelsesvist, og under særlige forudsætninger, har den enkelte afdelingsledelse mulighed for at gennemføre lokale og midlertidige besøgsrestriktioner på det enkelte botilbud. 

Vejledning herom findes her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/nu-er-hverdagen-tilbage-paa-sociale-tilbud/

 

Kontakt mellem Mennesker

Der findes et fællesskab - og hjælp at få når du har brug for det - også i en tid hvor mange foreningsaktiviteter er lukket fysisk ned!
Kontakt mellem Mennesker sidder klar til at hjælpe dig ud i et digitalt fællesskab eller henvise til telefoniske tilbud, hvor du kan få hjælp i en svær tid. Du kan også finde en oversigt med tilbud om hjælp her. 
Kontakt mellem Mennesker kan træffes på telefon 62 20 11 30, mandag-torsdag mellem kl. 10-14.30. Du kan også sende os en mail på info@kontaktmellemmennesker.dk


Vil du give en hånd med?
Flere foreninger søger lige nu frivillige til forskellige typer af hjælp - måske du har tid og overskud til at give en hånd med? Ring eller skriv til os, så hjælper vi dig på vej.
Kender du en der har brug for vores hjælp?
Vi opfordrer alle - pårørende, naboer, venner – til at hjælpe de særligt sårbare og udsatte borgere, der måtte have brug for hjælp. Og hjælp dem gerne med at finde vej til os.
Vi opdaterer løbende tilbud der stadig er aktive i det frivillige sociale område på vores hjemmeside - www.kontaktmellemmennesker.dk- og på vores facebookside - Kontakt mellem Mennesker. 
Lad os passe godt på hinanden!

Vi kan hjælpe hinanden

Risikoen for smittespredning af coronavirus forhindrer, at vi mødes som vi plejer.
Det skal IKKE forhindre, at vi hjælper hinanden.

Kontakt mellem Mennesker i Frivlligehuset er i gang med at samle en liste over lokale on-line fællesskaber og aktiviteter.
Du kan her se en oversigt over initiativer, der kan hjælpe, støtte og inspirere os alle i denne "Corona-tid"

Du kan se alle initiativer her Hvordan kan jeg hjælpe?

Socialområdet

 

Grønnemoseværkstederne

Der er lukket indtil andet oplyses.

Forbud mod besøg

Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at der vil blive givet mulighed for besøg på udearealer, men indtil andet udmeldes er der besøgsrestriktioner på institutioner og tilbud på socialområdet for følgende områder i lov om social service:

Beskyttet beskæftigelse efter § 103

Aktivitets- og samværstilbud efter § 104

Midlertidige botilbud til voksne efter § 107

Længerevarende botilbud efter § 108

Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110

Botilbud efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85

Det midlertidige besøgsforbud omfatter både fællesarealer og udearealer samt den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over. Medarbejdere på tilbuddene og personer, der skal levere varer eller serviceydelser til tilbuddet, anses ikke som besøgende.

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Ved kritisk forstås fortsat et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. Ydermere gælder fra nu af forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i disse situationer foreligger en kritisk situation træffes af tilbuddets ledelse på baggrund af deres kendskab til beboeren og dennes forhold til forældre og nære pårørende.

Hvis der i konkrete tilfælde er tale om kritiske situationer, og der dermed skal gennemføres besøg, skal besøgene gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse og under hensyntagen til tilbuddets personale og øvrige beboere. Besøg kan udskydes, hvis tilbuddets ledelse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis. Det er således vigtigt, at besøg gennemføres under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn og plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nær pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af tilbuddets ledelse. Borgerens opfattelse af, hvem der er nær pårørende, kan tillægges betydning.  

For yderligere oplysninger henvises til:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213953

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957

Sagsbehandling

Sagsbehandling i Myndighed og Ungekontakten er som udgangspunkt telefonisk eller skriftlig. Svinget 14 og Ungekontakten har lukket. Myndighed kan kontaktes på telefon 6223 3970 i normal åbningstid.

Væresteder lukket

Café Aroma, På Hjørnet og Impuls er lukket for andet end individuelle aftaler.

Café Møllen, På Banen og Den Blå Lagune er lukket af hensyn til begrænsningen i antal, der kan forsamles, og under hensyn til at reducere smittespredning.

Forsorgscenter Sydfyn har åbent som normalt.

SKP og udsattesygeplejersker

Støtte- og kontaktpersoner (SKP) samt udsattesygeplejersker kontakter borgere telefonisk, hvor det er muligt. Opsøgende funktion fastholdes i forhold til særligt udsatte borgere. Der er iværksat særlige tiltag i forhold til udlevering af sprøjtekit. Der er desuden iværksat mulighed for at udlevere mad til særligt socialt udsatte. Udsattes kendte opholdssteder besøges løbende.

Behandlingscenter Svendborg

Behandlingscenter Svendborg Voksen- og Ungeafdelingen og Alkoholbehandlingen afholder samtaler via telefon.

Kontaktmulighed til behandlingsafdelingerne på telefon i afdelingernes normale åbnings-/telefontid.  

Den sundhedsfaglige behandling opretholdes. Voksenafdelingen har åbent for medicinudlevering i tidsrummet kl. 8-12 mandag-fredag. Alkoholbehandlingen har åbent for afrusning tirsdag kl. 9-10.

Behandlingstilbuddene er fortsat åbne for borgere, der ønsker at komme i behandling. Kontakt afdelingerne via telefon for nærmere aftale.
Alkoholbehandlingen telefon 62 23 66 66.

Ungeafdelingen telefon 62 23 65 50.

Voksenafdelingen telefon 62 23 49 90

Bostøtte

Bostøtte, § 85, udføres telefonisk, hvor det er muligt.

Beslutningerne sker i respekt for myndighedernes udmeldinger og for at medvirke til at reducere smittespredning. Der er foretages løbende vurdering af behov for justering af indsatsen.