Skoler og dagtilbud - corona status

Dagplejerne i Svendborg og Svendborg Musikskole i helt nyt online samarbejde

Corona-virussen sætter en stopper for at dagplejebørnene, forældrene og dagplejerne kan mødes for at fejre ”Dagplejens Dag” onsdag den 13. maj.

I stedet har Svendborg Musikskole og Dagplejen i Svendborg tænkt ud af boksen.  Dagen bliver fejret online.

I de seneste måneder har projektet ”Musik til Svend fra 0-5” dagligt sendt musik, sang og aktiviteter til dagplejerne og børnene via Facebook. Mere end 700 familier har deltaget i det gratis tilbud.

Denne online aktivitet tager Svendborg Musikskole og Dagplejen til nye højder når vi sammen – men hver for sig – går i luften med en rigtig live koncert, sendt fra Svendborg Musikskole med ”Svend” bandet. Det er målrettet alle dagplejerne i kommunen, der i forvejen har fået sange og program tilsendt, så de kan synge og spille med børnene.

- Det bliver, ligesom sidste år, en fest med blomster, balloner, sang og glæde som vi holder sammen, blot hver for sig. Svendborg Musikskole har i forvejen rigtig god online kontakt til langt de fleste af vores elever, men det bliver spændende, grænseoverskridende og helt nyt for os, at skulle lave online fællessang og -leg til alle skønne børn rundt omkring i vores mere end 100 dagplejere i kommunen, siger musikskoleleder Jesper Rosenkilde.

Hanne Ebbesen, leder af dagtilbud i Svendborg Kommune, er glad for at Musikskolen har tænkt ud af boksen.

- Dagplejen er, som alle andre forhindret i, at samles og fejre dagen sammen, som vi plejer at gøre. Vi er derfor meget glade for samarbejdet med Svendborg Musikskolen – det giver os muligheden for - måske mere i kraft af, end på trods af, at afprøve en helt ny måde hvorpå vi kan mødes om musikken, siger hun

Koncerten sendes live på Facebooksiden ”Musik til Svend” som alle børnefamilier er velkommen til at gå ind på og samtidig på Svendborg Musikskoles egen Facebookside, der er åben for alle.

Koncerten varer en god halv times tid og finder sted på Dagplejens Dag, den 13. maj 2020.
Kl. 10 præcis starter livestreamingen fra Svendborg Musikskoles koncertsal.

Links til Facebookgrupperne:

Musik til Svend: https://www.facebook.com/groups/808671402988191/
Svendborg Musikskole: https://www.facebook.com/svendborgmusikskole/

Yderligere oplysninger.

Mvh.
Jesper Rosenkilde                                                                               Hanne Ebbesen
Musikskoleleder tlf. 24910010                                                        Dagtilbudsleder tlf. 2948176 

FAKTA:

Orkestret SVEND tager udgangspunkt i det succesfulde samarbejde mellem alle dagtilbud i Svendborg Kommune og Musikskolen. Samarbejdet, ”Musik til Svend fra 0-5”, betyder at alle børn mellem nul og fem år møder musikken i to forløb på hver 12 uger, inden de starter i skolen. Dette forløb styrker, udover børnenes musikalitet, såvel kognitive som sproglige kompetencer og understøtter dermed fagligheden hos såvel institutioner som dagplejere.

Opstart af nye børn i dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn, som har fået en plads og skal starte i dagpleje, vuggestue eller børnehave 1. maj eller før, skal stadig have et opstartsforløb det nye sted.

Vi er optaget af at give alle børn en tryg og omsorgsfuld opstart med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Derfor bedes I som forældre kontakte den pædagogiske teamleder for at aftale, hvordan opstarten konkret kan foregå for jeres barn under de givne omstændigheder.  I dagplejen tages kontakt til dagplejeren.

Det vil være muligt at aftale besøg for at se stedet - både inde og ude - og hilse på.

Da børnene i denne periode er meget ude, vil en stor del af opstarten foregå udenfor, hvor I og jeres barn kan se og opleve hverdagen. Her vil I møde omsorgsfulde og nærværende voksne, der er klar til at tage imod og skabe tryghed for dit barn.

Det er dog vigtigt, at I som forældre hjælper os med at kunne efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og derfor vil vi bede om følgende:

At I kontakter den pædagogiske teamleder/dagplejer og aftaler nærmere omkring jeres besøg/opstart

At I ikke møder op hvis I eller jeres barn har milde symptomer på sygdom

At I og jeres barn har vasket hænder inden i møder i dagtilbuddet

At der kun er én forælder med ved besøg/opstartsforløb

At I så vidt muligt holder afstand under besøget/opstartsforløbet. 

For at opstarten bliver god, og jeres barn langsomt vænnes til den nye hverdag, vil vi i samarbejde med jer forældre, tilrettelægge den bedst muligt for jeres barn.

390 børn i forårs-SFO

I dag slog skolerne i Svendborg Kommune dørene op for 390 forventningsfulde forårsSFO børn og deres forældre.

Oprindelig skulle forårsSFO have været i gang den 1. april, men som følge af de nationale udmeldinger om at udvise forsigtighed på grund af coronasmitte har børnene været i nødpasning i dagtilbud frem til og med onsdag d. 15. april. Dernæst har børnene haft to dage i børnehaven, så de kunne få deres ting med hjem og få sagt ordentligt farvel til både voksne og børn inden opstart på alt det nye i forårsSFO.

Dagen i dag har været en festdag, og der har været stor kreativitet i planlægningen. På mange af skolerne har der været pyntet op med både flag og balloner, og der har været aktiviteter for børn og forældre alt sammen selvfølgelig under hensyntagen til corona forholdsregler.

I forårsSFO skal børnene nu til stille og roligt at lære skolen og rutinerne i skolen at kende, inden de rigtigt skal gå i skole i 0. klasse til august. Ligeledes skal de voksne lære børnene at kende, så gode klasser bliver dannet og børnene kommer til at gå sammen med de børn, som de lærer og udvikler sig allerbedst med.

 

Jeg ønsker både børn og forældre VELKOMMEN og den bedste tid i forårsSFO. Vi glæder os til et godt samarbejde med børn og forældre i mange år.

Venlig hilsen

Nanna Lohman, Skole- og Uddannelseschef

 

 

Opstart af forårsSFO i Svendborg Kommune


Kære forældre til børn i forårsSFO

Som følge af den gradvise genåbning af Danmark åbner skolerne op igen for de mindste børn torsdag den 16. april. ForårsSFO starter op mandag den 20. april. Den 14. og 15. april er der nødpasning i børnehaven og i dagene 16. og 17. april møder børnene ind i børnehaven, så der er tid til at få deres ting med hjem og til at få sagt ordentligt farvel til både voksne og børn.

Som vi tidligere har skrevet ud til jer, så skal I vide, at vi vender ”hver en sten”, for at vi kan få forårsSFO børnene i gang på bedste vis. Det betyder i denne særlige situation, at vi tager alle de nødvendige forholdsregler, som vi kan: Der etableres ekstra grundig rengøring på skolerne, børnene skal opholde sig så meget udenfor, som muligt, de voksne sørger for, at børnene vasker hænder flere gange i løbet af dagen, der er ingen store fællessamlinger og endelig bliver børnene delt ind i mindre grupper, så de ikke kommer i kontakt med så mange børn ad gangen. Derved bliver forårsSFO klar, og der er ro og tryghed omkring opstarten og dagligdagen.

Er I i tvivl om noget, har I spørgsmål, eller er der andre opmærksomheder, som vi eller I skal kende til i forhold til opstarten af forårsSFO, så er I velkomne til at tage kontakt til skolerne i dagene indtil opstarten af forårsSFO.

Vi følger forberedelserne og opstarten tæt og er i løbende kontakt med skolerne om, hvordan vi under disse helt særlige vilkår skaber den bedste opstart i forårsSFO for jeres børn.

Venlig hilsen
Birgit Lindberg, Sekretariats- og dagtilbudschef og Nanna Lohman, Skole- og Uddannelseschef

Dagtilbud åbner 16. april

I mandags meddelte statsminister Mette Frederiksen hvordan første fase af genåbningen af Danmark skal forløbe efter nedlukningen som følge af corona-smitte.

Genåbningens første fase indbefatter blandt andet børn i dagtilbud, hvor der fra onsdag den 15. april kan ske en gradvis åbning af dagpleje og børnehuse. Med afsæt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal rammerne og hygiejnen være i orden, før dagtilbud og skoler kan åbne.

Det er besluttet, at dagtilbud og skoler i Svendborg Kommune åbner torsdag den 16. april. Nødpasningen fortsætter uændret tirsdag og onsdag efter de gældende kriterier. Hermed har dagplejen og børnehusene to dage til at klargøre de sundhedsmæssige krav og planlægge organiseringen af den nye og anderledes hverdag i forhold hertil. De sundhedsmæssige krav er blandt andet hyppig og organiseret håndvask og rengøring, de samme børn og voksne skal være sammen i mindre grupper hele dagen og gerne udenfor, og børn og medarbejdere med de mindste symptomer skal blive hjemme.

Det er endvidere besluttet, at forårsSFO starter mandag den 20. april. Herved har børnene mulighed for at komme to dage i børnehuset – torsdag den 16. april og fredag den 17. april - for at sige farvel til børn og voksne. I dag bliver der via BørneIntra formidlet et nyhedsbrev til forældre til kommende forårsSFO børn med information om opstart mandag den 20. april.

Senest tirsdag eftermiddag efter påske vil alle forældre blive kontaktet telefonisk, så I ved hvordan den konkrete åbning af den enkelte dagplejer og det enkelte børnehus kommer til at foregå.

I vil løbende blive informere om, hvordan retningslinjerne for den nye og anderledes hverdag bliver omsat i Svendborg kommune i takt med at vi har svar på det.

Birgit Lindberg, Sekretariats- og dagtilbudschef

Skoler og SFO til 5.klasse åbner 16. april

Statsminister Mette Frederiksen meddelte mandag aften, hvordan første fase af genåbningen af Danmark skal forløbe efter nedlukningen som følge af corona-smitte. Genåbningens første fase indbefatter børn i skole og SFO til og med 5. klasse.

I Svendborg Kommune starter skolegangen for 0.– 5. klasse samt for alle klassetrin i specialtilbud, specialklasser og specialskoler torsdag 16. april.

Der er fortsat nødpasning den 14. og 15. april.

Lige nu arbejder skolerne på højtryk for at sikre at alle; børn, forældre og medarbejdere får en god og sikker start på skolegangen. Vi arbejder med afsæt i Sundhedsstyrelsen klare og omfattende retningslinjer for genåbning af skolerne, så alle krav til skærpet hygiejne og de skærpede forholdsregler for social omgang kan efterleves.

Det har været en lang periode uden almindelig skolegang, og vi glæder os alle til, at vi så småt kan genoptage den hverdag, vi havde inden Corona’en sendte os hjem. Vi har savnet en skole fuld af glade, nysgerrige og livlige børn, og vi ser virkelig frem til at kunne mødes i det fysiske rum med eleverne igen – selvom det desværre ikke er alle, der kan komme i skole endnu.

Men samtidig er der ingen tvivl om, at skoledagen vil være en anden end den skoledag, vi alle kendte før Corona. Vi forsikrer jer om, at vi gør alt hvad vi kan for at passe på jeres børn, og sikre en så tryg og god skoledag som muligt – både socialt og fagligt.

Og for at sikre den bedste start på den nye skolehverdag har vi brug for, at I som forældre vil være forstående og bakke op om de forskellige forholdsregler, vi må tage på skolerne - for at passe godt på jeres børn. Der vil være forholdsregler, der kan opleves besværlige eller virke uforståelige, men vi beder om jeres opbakning til skolernes håndtering af opgaven, så eleverne oplever en tryg og rolig skoledag, det er vigtigt i denne særlige situation. Og er der undren og spørgsmål, så kan I altid henvende jer til skolens ledelse.

Det er fuldt forståeligt, at man som forældre både glæder sig til at børnene kan starte på en mere normal hverdag, men at man samtidig er usikker og bekymret ved tanken om smittefare, nu hvor børnene skal møde kammerater og voksne igen.

Alle forældre vil henover påsken modtage et brev i e-Boks fra Sundhedsstyrelsen, med særlig information om genåbningen, og med svar på mange af de sundhedsfaglige spørgsmål der vil være.

  

I forhold til genåbning af skolerne i Svendborg Kommune vil det konkret gælde:

Alle elever i 0.-5. klasse starter skolegang torsdag d. 16. april

Specialtilbud, specialklasser og specialskoler - alle klassetrin starter torsdag d. 16. april

Skolegangen foregår i tidsrummet mellem kl. 8 – 13.30, med små lokale forskelle (tilpasset skolebus mm.). Specialtilbud følger almindelige ringetider. 

Hvis det er muligt for jer, opfordrer vi til, at I henter jeres barn inden SFO-start. Her vil skolerne spørge ind til jeres behov, så vi tilpasser os behovet.

Ingen må komme syge i skole. Har man symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask.

Enkelte børn kan have kroniske sygdomme og dermed være særligt udsatte ved smitte. Her beder vi om, at I går i dialog med ledelsen på jeres skole, om hvilke særlige aftaler, der skal gælde for jeres barn.

Undervisningen foregår udendørs, i det omfang det er muligt.

Ved undervisning indendørs vil eleverne være placeret med passende afstand.

De samme voksne knyttes fast til klassen, så eleverne møder så få voksne som muligt.

Der vil være forskudte frikvarterer, så færre børn er ude samtidigt, og særlige områder for klassens leg.

Vi får gjort ekstra rent efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Undgå så vidt muligt at følge jeres barn ind på skolen – her vil I også høre nærmere fra egen skole.

ForårsSFO starter op mandag den 20. april. Alle forældre med børn der skal starte i ForårsSFO får særskilt brev i BørneIntra vedrørende start.

Samtidig med fokus på genåbningen for 0. -5.klasse, har skolerne en helt særlig opmærksomhed på de ældste elever fra 6.-10. klasse, der ikke er kommet tilbage på skolerne endnu. Vi har en utrolig vigtig opgave med at undervise og motivere disse elever, og vi arbejder hårdt på hele tiden at blive bedre til at undervise og være sammen – på afstand.

Alle forældre vil umiddelbart efter Påske modtage information fra egen skole om det konkrete forløb af genåbningen lokalt – også her beder vi jer have forståelse for, at skolerne skal bruge tirsdag/onsdag til at planlægge en ny skolehverdag for 0.-5. årgang og vores specialtilbud.

Nanna Lohman, skolechef

 

Børn i dagtilbud og i skole til og med 5. klasse

Statsminister Mette Frederiksen meddelte i går, hvordan første fase af genåbningen af Danmark skal forløbe efter nedlukningen som følge af corona-smitte.

Genåbningens første fase indbefatter børn i dagtilbud og børn i skole til og med femte klasse, hvor der fra onsdag den 15. april vil ske en gradvis åbning af dagpleje, børnehuse og skoler. Med afsæt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal rammerne og hygiejnen være i orden, før dagtilbud og skoler kan åbne.

Lige nu er der flere spørgsmål end svar på, hvordan åbningen i praksis kommer til at foregå hos den enkelte dagplejer og i det enkelte børnehus. Sundhedsmyndighederne, Børne- og Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening arbejder på højtryk for at udarbejde retningslinjer for åbning af dagtilbud og skoler. Vi afventer disse retningslinjer inden vi beslutter, hvordan genåbningen af dagpleje og børnehuse skal foregå. I vil løbende blive orienteret på BørneIntra om genåbning af dagpleje og børnehuse og start i forårsSFO.

Indtil alle dagplejere og børnehuse er åbnet er der fortsat mulighed for nødpasning efter de kriterier, der er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet:

0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder

0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder

Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet

 

Aktive børn er glade børn
Netop i denne tid hvor mange børn er hjemme fra daginstitutionen eller dagplejen har vores PPR-folk en række gode råd til at sætte gang i børnene.

Mange af aktiviteterne kan sagtens foregå indendørs. Men er vejret til at være udendørs, kan du også lege med dit barn ude.

Aktiviteterne på den første plakat er beregnet til børn i alderen 0-1 år.

Mens den anden plakat med forslag til aktiviteterne er til de lidt større børn fra 1-4 år.

God fornøjelse
Ergo- og fysioterapeuterne PPR Svendborg

Støt dit barn til bevægelse

Rammer for nødpasning på skolerne

Skolernes nødpasning er nu forlænget foreløbig til og med den 13. april.

Det betyder, at forældre som udgangspunkt skal holde deres barn hjemme, med mindre man er ansat i kritiske funktioner på sundhedsområdet, ældreplejen, politi, omsorg for socialt udsatte eller er støttepersonale, og ikke kan finde pasningsmuligheder.

Alle skoler har nødpasning. De skoler med flere matrikler samler nødpasningen på en matrikel. Det gælder Stokkebækskolen Tåsingeskolen og Ørkildskolen. I nødpasningen tager vi alle forholdsregler mod smittespredning: børnene vil være i små grupper, der vil være en høj hygiejnestandard, hyppig rengøring udluftning, afstand og så mange udendørs aktiviteter som muligt.

Kriterier for nødpasning

Kriterie 1 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner, og hvor forældrene har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. For så vidt angår kriterie 1 skal det understreges, at der ikke er forskel på, om forældrene har beskæftigelse i den private eller i den offentlige sektor.

Kriterie 2 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Dette kan være alle typer af privatansatte, hvis ansættelsessted ikke har hjemsendt deres medarbejdere, og som har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

Kriterie 3 omfatter børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. Det kunne eksempelvis være børn og unge, hvor der fx er:

Et meget højt skolefravær

Underretninger

Alvorligt syge forældre

Igangværende børnesag, som giver anledning til bekymring

Børn, hvor det vurderes, at der er særligt behov for støtte eller for at opretholde kendte rutiner og rammer, og hvor store skift i dagtilbud eller skoler vil have stor negativ betydning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I forhold til yderligere eksempler og uddybende svar. Læs på www.uvm.dk/corona

Er der spørgsmål vedrørende nødpasning, tvivl eller andre opmærksomheder i forhold til nødpasning på skolen, kan der altid rettes henvendelse til skolens ledelse.

 

Nødpasning i dagtilbud

Der er nu etableret nødpasning på dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune.

I alle dagtilbud har der været en dialog med forældre omkring behovet for nødpasning.

Af hensyn til smitterisiko samles nødpasningen ikke i større grupper, men etableres som udgangspunkt de steder, hvor der er et behov. Nødpasningen tilpasses løbende, hvis behovet ændrer sig.

I første omgang har Svendborg Kommune etableret nødpasning i 16 børnehuse og hos otte dagplejere for op til omkring 85 børn.

Det svarer til at forældrene til godt 96 % af de 2230 af børn i kommunale og selvejende dagtilbud har fundet andre muligheder.

Har du som forælder uafklarede spørgsmål om nødpasning, så kontakt din pædagogiske teamleder. Du finder kontaktoplysninger her på www.dagtilbudisvendborg.dk - se under de enkelte børnehuse og dagplejegrupper.

 

Nødberedskab skoler

Alle skoler har nu oprettet fleksibelt nødberedskab, som kan skrues op og ned, afhængig af antallet af børn. Der er lærere og pædagoger i nødberedskabet og ledelse til stede på alle skoler i Svendborg Kommune.

Vi har valgt at have nødberedskab på samtlige skoler (de skoler, der har flere matrikler har samlet nødberedskab på en matrikel), så børnene møder ind i trygge omgivelser med kendte voksne – og vi minimerer risikoen for smitte spredning, når vi ikke blander børnene fra forskellige skoler. Forældre kan altid kontakte ledelsen, hvis der opstår behov for nødpasning.

Alle elever og forældre skal holde sig opdateret via Aula, hvor der vil komme info fra lærerne om hjemmearbejde m.v.

Vi har i alt pt 48 antal elever tilmeldt nødpasning på tværs af alle skoler. Vi har  fleksible løsninger klar, hvis tallet går op eller ned de næste uger.

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder alle hjemmefra. Alle kommunikationslinjer er åbne, og alle medarbejdere kan nås pr mail, telefon og Skype. PPR´s administration kan kontaktes som sædvanligt i den sædvanlige åbningstid. Aftalte møder og udadrettede aktiviteter i perioden aflyses, flyttes eller konverteres til ”fjernkommunikation” (telefon, mail, Skype).

UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning arbejder alle hjemmefra. Alle vejledere træffes på telefon og mail. Unge og forældre kan kontakte deres vejleder, hvis der er behov.

Besøg af sundhedsplejersken

For at begrænse smitte med Coronavirus er Svendborg Kommune lukket ned for alle ikke kritiske opgaver. Sundhedsplejersken kommer stadig på hjemmebesøg hos familier med spædbørn indtil de er ca. to måneder gamle.

Alle andre, som har aftaler med sundhedsplejersken, vil få en opringning og tilbydes råd og vejledning pr telefon. Alle kan kontakte deres sundhedsplejerske hver dag via telefon eller mail. Hvis egen sundhedsplejerske ikke træffes, kan man kontakte kontoret på telefon 62234070.