Skole og dagtilbud

Skoler og dagtilbud - corona status

Aktive børn er glade børn
Netop i denne tid hvor mange børn er hjemme fra daginstitutionen eller dagplejen har vores PPR-folk en række gode råd til at sætte gang i børnene.

Mange af aktiviteterne kan sagtens foregå indendørs. Men er vejret til at være udendørs, kan du også lege med dit barn ude.

Aktiviteterne på den første plakat er beregnet til børn i alderen 0-1 år.

Mens den anden plakat med forslag til aktiviteterne er til de lidt større børn fra 1-4 år.

God fornøjelse
Ergo- og fysioterapeuterne PPR Svendborg

Støt dit barn til bevægelse

Rammer for nødpasning på skolerne

Skolernes nødpasning er nu forlænget foreløbig til og med den 13. april.

Det betyder, at forældre som udgangspunkt skal holde deres barn hjemme, med mindre man er ansat i kritiske funktioner på sundhedsområdet, ældreplejen, politi, omsorg for socialt udsatte eller er støttepersonale, og ikke kan finde pasningsmuligheder.

Alle skoler har nødpasning. De skoler med flere matrikler samler nødpasningen på en matrikel. Det gælder Stokkebækskolen Tåsingeskolen og Ørkildskolen. I nødpasningen tager vi alle forholdsregler mod smittespredning: børnene vil være i små grupper, der vil være en høj hygiejnestandard, hyppig rengøring udluftning, afstand og så mange udendørs aktiviteter som muligt.

Kriterier for nødpasning

Kriterie 1 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner, og hvor forældrene har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. For så vidt angår kriterie 1 skal det understreges, at der ikke er forskel på, om forældrene har beskæftigelse i den private eller i den offentlige sektor.

Kriterie 2 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Dette kan være alle typer af privatansatte, hvis ansættelsessted ikke har hjemsendt deres medarbejdere, og som har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

Kriterie 3 omfatter børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. Det kunne eksempelvis være børn og unge, hvor der fx er:

Et meget højt skolefravær

Underretninger

Alvorligt syge forældre

Igangværende børnesag, som giver anledning til bekymring

Børn, hvor det vurderes, at der er særligt behov for støtte eller for at opretholde kendte rutiner og rammer, og hvor store skift i dagtilbud eller skoler vil have stor negativ betydning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I forhold til yderligere eksempler og uddybende svar. Læs på www.uvm.dk/corona

Er der spørgsmål vedrørende nødpasning, tvivl eller andre opmærksomheder i forhold til nødpasning på skolen, kan der altid rettes henvendelse til skolens ledelse.

 

Nødpasning i dagtilbud

Der er nu etableret nødpasning på dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune.

I alle dagtilbud har der været en dialog med forældre omkring behovet for nødpasning.

Af hensyn til smitterisiko samles nødpasningen ikke i større grupper, men etableres som udgangspunkt de steder, hvor der er et behov. Nødpasningen tilpasses løbende, hvis behovet ændrer sig.

I første omgang har Svendborg Kommune etableret nødpasning i 16 børnehuse og hos otte dagplejere for op til omkring 85 børn.

Det svarer til at forældrene til godt 96 % af de 2230 af børn i kommunale og selvejende dagtilbud har fundet andre muligheder.

Har du som forælder uafklarede spørgsmål om nødpasning, så kontakt din pædagogiske teamleder. Du finder kontaktoplysninger her på www.dagtilbudisvendborg.dk - se under de enkelte børnehuse og dagplejegrupper.

 

Nødberedskab skoler

Alle skoler har nu oprettet fleksibelt nødberedskab, som kan skrues op og ned, afhængig af antallet af børn. Der er lærere og pædagoger i nødberedskabet og ledelse til stede på alle skoler i Svendborg Kommune.

Vi har valgt at have nødberedskab på samtlige skoler (de skoler, der har flere matrikler har samlet nødberedskab på en matrikel), så børnene møder ind i trygge omgivelser med kendte voksne – og vi minimerer risikoen for smitte spredning, når vi ikke blander børnene fra forskellige skoler. Forældre kan altid kontakte ledelsen, hvis der opstår behov for nødpasning.

Alle elever og forældre skal holde sig opdateret via Aula, hvor der vil komme info fra lærerne om hjemmearbejde m.v.

Vi har i alt pt 48 antal elever tilmeldt nødpasning på tværs af alle skoler. Vi har  fleksible løsninger klar, hvis tallet går op eller ned de næste uger.

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder alle hjemmefra. Alle kommunikationslinjer er åbne, og alle medarbejdere kan nås pr mail, telefon og Skype. PPR´s administration kan kontaktes som sædvanligt i den sædvanlige åbningstid. Aftalte møder og udadrettede aktiviteter i perioden aflyses, flyttes eller konverteres til ”fjernkommunikation” (telefon, mail, Skype).

UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning arbejder alle hjemmefra. Alle vejledere træffes på telefon og mail. Unge og forældre kan kontakte deres vejleder, hvis der er behov.

Besøg af sundhedsplejersken

For at begrænse smitte med Coronavirus er Svendborg Kommune lukket ned for alle ikke kritiske opgaver. Sundhedsplejersken kommer stadig på hjemmebesøg hos familier med spædbørn indtil de er ca. to måneder gamle.

Alle andre, som har aftaler med sundhedsplejersken, vil få en opringning og tilbydes råd og vejledning pr telefon. Alle kan kontakte deres sundhedsplejerske hver dag via telefon eller mail. Hvis egen sundhedsplejerske ikke træffes, kan man kontakte kontoret på telefon 62234070.

 AULA

Der kan være problemer med AULA. Vi skal derfor opfordre alle forældre til ikke at benytte AULA eller forsøge at logge på. Det spærrer adgangen til AULA. Det er vigtigt, at lærerne og skoleledere kan komme på. Lærere og skoleledere skal bruge den til at forberede dagen og den undervisning, som kan gennemføres