Meddelelse om donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond

Det er med stor glæde at Støtteforeningen for Svendborg Demensby, kan meddele, at Den A.P. Møllerske Støttefond netop har besluttet at donere kr. 4 millioner til Støtteforeningen. Midler der af støtteforeningen skal anvendes til etablering og fortsat udvikling af Demensbyens store udeområde.

Arbejdet vil snarest blive igangsat i samarbejde med Demensbyen Bryghuset, Svendborg Kommune og Den A.P. Møllerske Støttefond.

På Bestyrelsen i Støtteforeningens vegne

John Olsen
formand

 

 

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller er taknemmelig for donationen og roser støtteforeningen for deres store engagement og ildhu:

”Støtteforeningen og indsatsen fra de mange frivillige har og har haft stor betydning for dagligdagen i demensbyen. Med denne donation kan vi gøre forholdene endnu mere attraktive for beboere og pårørende. Vi ser frem til sammen med støtteforeningen og Fonden at videreudvikle demensbyens udeområder”