Der er gang i demensforskningen i "Bryghuset - Svendborg Demensby"

Der er gang i demensforskningen i "Bryghuset - Svendborg Demensby"

Ca. 45 borgere kom tirsdag 24.10.17 til fyraftensmøde i Svendborg Kommunes Sundhedshus for at høre om, hvordan forskning skal medvirke til at skabe en endnu bedre omsorg og pleje af demente borgere.

Svendborg Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fyn samt University College Lillebælt (UCL) er gået sammen om at forske i, hvordan man indenfor områder som faglig tilgang, fysisk aktivitet, friluftsliv og ernæring kan sætte ind og skabe øget livskvalitet hos demente. Forskningen foregår både i ”Bryghuset – Svendborg Demensby” og blandt borgere og pårørende i eget hjem.

Forskerne præsenterede på fyraftensmødet deres grundlag og planer for forskningen – og første erfaringer. Det var der rigtig meget inspiration og eftertanke i.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller udtrykte tilfredshed med mødet, og med at Svendborg Kommune på den måde er i front på demensområdet. Hanne Ringgaard Møller lovede, at når forskningsresultaterne begynder at komme ind, så vil der igen blive inviteret til fyraftensmøder, hvor resultaterne vil blive præsenteret. Hanne Ringgaard Møller udtaler, at:

”Vi ønsker, at der i Svendborg Kommune forskes så tæt på borgerne som muligt, så vi får en opdateret viden til at kunne yde den bedst mulige hjælp og støtte til kommunens demente borgere.

Vi arbejder samtidig med at sikre, at denne nye viden bliver en del af undervisningen på uddannelsesinstitutionerne. På den måde er vi også med til at sikre, at sosu-medarbejdere, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter har den nyeste praksisnære viden om demens med sig som nyuddannede”.

 

Plancher fra mødet ses på www.svendborg.dk/forskningidemens

 

Yderligere information:

  • Hanne Ringgaard Møller, formand for Social- og Sundhedsudvalget. Telefon: 61 22 75 66.