Foto af kvinder der mindes

Røde Kors, Ældre Sagen og Svendborg Kommune går sammen i ny indsats, kaldet Ven af Huset

Røde Kors, Ældre Sagen og Svendborg Kommune går sammen i ny indsats, kaldet Ven af Huset, for mennesker med hukommelsessygdomme og deres pårørende

For mange mennesker med en demenssygdom og deres pårørende kan det være svært at bede om hjælp fra venner og familie. Mange familier oplever derfor, at de mister deres netværk og bliver udkørte, da det er udfordrende at komme ud og pleje egne interesser og venskaber.

En Ven af Huset kan give min mand en god ven – mand til mand- uden at jeg, som ægtefælle, skal være indover. Hvis jeg er til stede, så trækker min mand sig og lader mig føre ordet, men hvis jeg viser tillid til den frivillige og lader dem få plads, så er det trygt for alle. Min mand kan få en god relation og jeg kan gøre de ting jeg har brug for”, fortæller Vibeke Albertsen, hvis mand har en demenssygdom.

Ven af Huset er et samarbejde imellem Svendborg Kommune og besøgsvennetjenesterne i Røde Kors og Ældresagen, hvor de også oplever en stigning i henvendelser fra mennesker med demens, der ønsker en besøgsven. Det der adskiller en Ven af huset og en traditionel besøgsven er, at man som Ven af huset er specielt klædt på til at skabe gode oplevelser og relationer til familier, hvor en hukommelsessygdom udfordrer dagligdagen.

”Som frivillig Ven af Huset er man en tryg støtte i hjemmet for både personen med en hukommelsessygdom og den pårørende. Relationen til personen med en hukommelsessygdom og den pårørende opbygges over tid, så det er trygt for alle parter, og de aktiviteter man laver sammen, kan variere meget afhængigt af den enkeltes interesser og dagsform”, uddyber Finn Frost, der er besøgskoordinator for Ældresagen Svendborg.

”For mange mennesker med en hukommelsessygdom gælder det, at man husker med følelserne. Som Ven af Huset handler samværet derfor i høj grad om at skabe de gode stemninger, der vækker genklang hos den enkelte. Det kan f.eks. være at lytte til musik, tage ud i naturen, eller følges ad til forskellige aktiviteter.” siger demenskonsulent Vibeke Tang Larsen. Mange mennesker med en demenssygdom ønsker at være aktive med deres fritidsinteresser så længe som muligt. En Ven af Huset kan ligeledes hjælpe med at forlænge tilknytningen til disse aktiviteter.

Onsdag den 17. november afholder Røde Kors, Ældresagen og Svendborg Kommune et gratis kursus for nye potentielle frivillige Venner af Huset og frivillige, der allerede nu er i berøring med mennesker med demens. Kurset afholdes på Kvægtorvet, Frederiksgade 8 / lokale ”Værkstedet” kl. 11-13.30. For mere information eller tilmelding se vedlagte bilag. Eller kontakt projektleder Tanja Fribo på telefon: 2344 5812 / tanja.fribo@svendborg.dk

For nærmere uddybning vedr. Ven af Huset kan I kontakte: