Vaccine

Ringeliste til restvaccine

Regionen har nu lavet egen ringeliste til restvacciner, så der skal ikke længere offentliggøres noget på kommunens hjemmeside.

Se yderligere information på Region Syddanmarks hjemmeside