Foto

Projektgodkendelse til Svendborg Fjernvarme - Etablering af 20 MW varmepumpe

Godkendelse af projektforslag – Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe, Bodøvej 13, Svendborg.

 

Svendborg Fjernvarme har fremsendt et projektforslag:

”Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe, Bodøvej 13, Svendborg” til Svendborg Kommune med ønske om godkendelse af projektforslaget i henhold til lov om varmeforsyning.

 

Byrådet har på byrådsmødet den 27. august 2019 og den 17. september 2019 besluttet at godkende projektforslaget. Projektforslaget er meddelt den 31. oktober 2019. Projektgodkendelsen og relevante bilag er vedhæftet.

 

Afgørelsen kan ifølge projektbekendtgørelsens § 31 stk. 2, inden 4 uger skriftligt påklages til Energiklagenævnet af de 3 relevante forsyningsselskaber.