Svendborgs kommunes nye erhvervspolitik skabes i samarbejde med erhvervslivet

Svendborg Kommune skal have en ny erhvervspolitik, som kan skabe de bedste rammer for erhvervslivet. Det har Teknik- og Erhvervsudvalget bestemt og arbejdet er i gang. Frem til foråret 2019 holder Svendborg Kommune derfor en række møder med Svendborg Erhvervsråd, brancheforeninger, erhvervsfremmeaktører og ikke mindst lokale virksomheder. Erhvervspolitikken skaber vi i samarbejde med de virksomheder, som den berører, og at inddrage det lokale erhvervsliv er derfor en af grundstenene i processen.

Hvorfor er inddragelse så vigtigt?

Det er vigtigt, at samarbejde med erhvervslivet, fordi politikken vil sætte retningen for byrådets prioriteringer på erhvervsområdet de næste fire år. Politikken danner rammen for kommunens samarbejde med Svendborgs erhvervsliv.

Det går godt i Svendborg, og vi skal smede mens jernet er varmt

Svendborg kommune er populær blandt tilflyttere, og statistikken viser, at det er nogle kompetencestærke borgere, der i disse år vælger at hive teltpælene op og rykke til Svendborg. Det er godt for de lokale virksomheder, der ofte efterspørger arbejdskraft med særlige kompetencer. Der er også mange tilflyttere, som vælger Svendborg frem for et liv i storbyen for at prøve kræfter som selvstændig. Sidste år var Svendborg nr. syv på listen over kommuner med størst tilvækst af iværksættere i Danmark, og tal fra Region Syddanmark viser, at iværksættere i Svendborg har høj overlevelsesrate og god vækst. Blandt Svendborgs øvrige virksomheder er der generelt set fremgang, ligesom det er gældende i hele landet. Det giver et stærkt udgangspunkt for en ny erhvervspolitik, som kan være med til at løfte Svendborg i endnu højere grad.

Erhvervspolitikken bygger videre på de senere års samarbejde om at styrke de sydfynske virksomheder og booste de lokale styrkepositioner. Politikken tager desuden afsæt i den nye Lov om Erhvervsfremme, som er gældende fra 1. januar 2019 og støtter op om samarbejde med det nyligt lancerede Erhvervshus Fyn.                                                                      

Ny politik er klar i foråret 2019

Teknik- og Erhvervsudvalget vil få erhvervslivets forslag præsenteret, når de i januar skal beslutte temaerne og målsætningerne i politikken og igen i foråret, når de skal forholde sig til den samlede politik. Det er byrådets ambition at få en politik, som stiller skarpt på de temaer, som har den største betydning for virksomhederne i Svendborg Kommune. Netop derfor er samarbejdet på tværs af politikere, virksomheder og administration vigtigt.

Svendborg Kommunes nye erhvervspolitik skal vedtages af byrådet i foråret 2019. Spørgsmål og kommentarer til processen kan rettes til udviklingskonsulent Trine Bargsteen på trine.bargsteen@svendborg.dk.